+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Filozof Aristippus neler yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Filozof Aristippus neler yapmıştır
  Filozof Aristippus çalışmaları

  (d. y. İÖ 435, Kyrene, Libya - ö. 366, Atina), Sokrates'in izleyicilerinden ve haz etiğini inceleyen Kyrene hedonizm okulunun kurucusu filozof (bak. Kyrene felsefe okulu). Sokrates'in öğrencileri için*de felsefeyi ilk kez para karşılığı öğreten Aristippos iyi yaşamın, hazzın en yüksek ve acının en düşük (ve sakınılması gereken) in*sani değerler olduğu inancı üzerine kurulu olduğuna inanırdı.
  filozofaristippus1.jpg
  Öğrencilerine acı çek*mekten sakınmalannı öğütlediği gibi acı vermekten de sakınmalannı öğütlemişti. Sokrates gibi, özellikle uygulamalı etik ile il*gilendi. İnsanlann yaşamlanm hazza ve haz peşinde koşmaya adamalan gereğine ina*nırken, aym zamanda doğru yargılarda bulunmalan ve güçlü insani arzulanna bir dü*zen verebilmek için özdenetim uygulamaları gereğine de inanmıştı. "Ben sahip olanım, sahip olunan değil" özdeyişiyle tamnır. Ya-zılanndan hiçbiri günümüze ulaşamamıştır.

  A.B. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Aristippos sokrates gibi ünlü bir filozofun izleyicisidir. yani öğrencisidir. aynı zaman sokratesin öğrencileri arasında para karşılığında felsefe öğreten ilk kişidir. Aristippos sokrates gibi uygulamalı etik ile uğraşmıştır. aynı zaman da öğrencilerine başkalarına acı çektirmekten uzak durmalarını öğütlemiştir.
+ Yorum Gönder