+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Ali Baki Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Ali Baki Kimdir
  Ali Baki

  Ali Baki.jpg

  Ali Baki yaşamı
  Faydasız sohbette bulunma zahit
  Aşık meclisinde irfan isterler
  Surete bürünüp olma mukallit
  Sadakat babında burhan isterler

  Ali Baki gönül olmazsa ayık
  Doğmaz can evine nur-i hakayık
  Olmak için ali makama layık
  Ulu padişahtan ferman isterler

  1897–1956. Merzifon’un Harız (şimdiki adı Gümüştepe) köyünde doğdu. Babası, devrinin büyük aşıklarından Sıdkı Baba, annesi Alaca’nın İmadhöyüğü köyünden Hatice’dir.

  Bin üç yüz on üçte dünyaya geldim
  On iki yaşımda ben öksüz kaldım
  Sinnim on yedide bir mahlas aldım
  Şuaradan Sıdkı Baba oğluyum

  Ali Baki’nin çocukluğu köyde geçti. İlk eğitimi babası ve sürekli gidip geldiği Hacı Bektaş Dergahından aldı. Sıdkı Baba’nın Hacı Bektaş Dergahında aldığı eğitim, misyon ve şairliği düşünüldüğünde, Ali Baki’nin babasından aldığı eğitimin derecesini anlaşılır.

  Ali Baki’nin daha ilk gençliğinden itibaren içlerinde Yanbolulu Ali Türabi Baba da olmak üzere birçok başka aşık/şairin eserlerini kaleme alıp divanını tutması, kendi şiirlerini kendi eliyle yazarak cönkler oluşturması, şiirlerinde ortaya çıkar dilinde Arapça Farsça kelimelerin yanında, bazı ayetlerinde geçmesi onun aldığı eğitimin düzeyi açısından yeterli delil sayılır.

  Bunun yanında şairlik eğitimi de Sıdkı Baba tarafından verilmiştir. Çoğu zaman babasının yanında oluşu, hatta onunla doğu cephesine gönüllü alaya katılarak gitmesi, bazı seyahatlerde bile yanından ayrılmayışı, gittiği yerlerde ve özellikle inanç merkezli yerlerde birçok aşıkla karşılaşması şüphesiz şairliğinin ilerlemesinde etkili olmuştur.

  1915 yılı buhranlarında, kendisi de şair olan Şeyh Cemaleddin Çelebi başkanlığında oluşturulan Gönüllü Mücahidin Alayına, babası yüzbaşı rütbesiyle, kendisi de babasının yanında bu alaya katılarak, doğu cephesine gitti.

  Ali Baki, askerliğini Amasya’da yaptı. Askerlikte terzilik ve marangozluk öğrendi. Askerlik dönüşü Harız’da terziliği, ihtiyarlık ve hastalığı sebebiyle takatten kesilinceye dek de marangozluğu sürdürdü.

  Babasının bazı gezilerine katıldı. Bulunduğu her yerde bilgisi ve hilmi ile öne çıktı. Gerçeği ve sahip olduğu düşüncesini açıkça savunmuş yeri geldiğinde bunu çekinmeden ifade etti. Halk tarafından sevildi, yüksek derecede saygı duyuldu. Bu özellikleri yaşayanlarca övgü ile anlatılmaktadır. Hizmet anlayışı ile köyünde fahri imamlık yapıp, ayini cemde yer aldı. Köy ve insanlık lehine olan oluşumlarda yer aldı. Kendi köyünden Safiye ile yaptığı evlilikten 3 erkek 3 kız 6 çocuğu oldu. Soyadı kanunundan sonra Gül soyadını aldılar.

  Son yıllarında rahatsızlandı ve Adana’da görevli olan oğlu Muhsin Gül’ün yanına gitti. 1956 yılı Aralık ayı sonunda Harız’da vefat etti. Sözlü vasiyeti gereği köy mezarlığı haricinde Göğce Dede tepesinde toprağa verildi. Kendisi gibi şair olan küçük kardeşi Hamdullah’ın mezarı da buradadır.

  Ali Baki, öteki şairlerin yanında kendi şiirlerini de yazarak biraraya topladı. Divanı Ali Baki adıyla 3 defterden oluşan ve 1000’in üzerinde olan şiirlerinin oğlu Muhsin Gül tarafından yayını tasarlanmaktadır.

  Kerem Eyle adlı ilk şiirini 17 yaşında yazdı.

  Halk edebiyatı geleneğinde görülen »bade« kavramı Alevi-Bektaşi edebiyatında daha çok »dolu« olarak geçmektedir. Bu boyutuyla »dolu« içme durumu Ali Baki’de de gündeme gelmektedir. Bu durumu bazı şiirlerinde şöyle dile getirmektedir:

  Tarikat babında açtı yolumu
  Dest-i paki ile sundu dolumu
  Marifete doğru açtım kolumu
  Çektim bu sineme hakikat aldım

  Koydu mahlasımı hem Ali Baki
  Şükür maksuduma kıldı mülaki
  Hak yolunda yoldaş eyledi aşkı
  On yedi yaşımda icazet aldım

  Doluyu, Merzifon’un ulularından Horasan kökenli Piri Baba elinden aldığını şiirlerinde işlemektedir.

  Piri Baba Sultan girdi düşüme
  Ellerinden dolu sundu bu gece
  Muhabbet levhasın taktı döşüme
  Gönül hanesine kondu bu gece

  Çöğür ve cura çalan Ali Baki, şiirlerinde, tasavvufun yanında sevda, doğa, (özellikle dar düşünceye) hiciv konularıyla birlikte hemen her konuyu işlemiştir. Koşma (11’li) ve semai (8’li) türünde şiir yazmıştır.

  Şiirleri genelde 5 dörtlükten oluşan Ali Baki, bunun yanında 3, 7 ya da 9 dörtlükten oluşan örnekler de vermiştir.

  Ali Baki’nin burada yer alan tüm şiirleri ilk kez yayınlanmaktadır.  Hazırlayan:
  Ali Cem Akbulut
  Öğretmen-Folklor Araştırmacısı
  Eserlerinden bazıları:  Kerem Eyle

  Tamire muhtacım şahım efendim
  Düzelt kamburumu yon kerem eyle
  Aşkın kapısın aç çözüver bendim
  Olmasın yüreğim hun kerem eyle

  Baltadan çıkmayım sürersen rende
  Bu mürde kalbimi edersin zinde
  Himmetin bahrine gark olam ben de
  Bu aşkın badesin sun kerem eyle

  İntizar çektirme uzundur yollar
  Bekliyor ben gibi nice bin kullar
  Nevbahar erişsin açılsın güller
  Gönül bahçesine kon kerem eyle

  Herkesi dahil-i irfan edersin
  Sevdiğine lutfun ihsan edersin
  Niçün benden böyle nihan edersin
  Bana da yönünü dön kerem eyle

  Firkatın narına eyleme ihrak
  Benide kapında gel eyle çırak
  Bu Ali Baki’nin haline bir bak
  Hasretle geçmiyor gün kerem eyle


  Olmayınca

  Aşıka dünyanın zevki görünmez
  Sineye çekmeye yar olmayınca
  Muhabbet libasın kimse giyemez
  Hak aşkı kalbinde var olmayınca

  Aramayan isteğini bulamaz
  Gönül arzusuna vasıl olamaz
  Pervane dünyadan lezzet alamaz
  Cismini yakmaya nar olmayınca

  Leyla halk olmasa Mecnun olmazdı
  Şirinsiz Ferhat da kaya delmezdi
  Güllerin kıymetin kimse bilmezdi
  Gülşende bülbül-i zar olmayınca

  Takdirde olacak olur kaçılmaz
  Güneş doğmayınca ziya saçılmaz
  Aşkın bahçesinde güller açılmaz
  Etrafın çevirmiş har olmayınca

  Dertli olan derdin tabibe deşer
  Aşık olan aşkın narında pişer
  Ali Baki böyle aşka mı düşer
  Nitekim ucunda kar olmayınca


  Güzel

  Sevdana düşeli bin parelendim
  Kurudu çeşmimin yaşları güzel
  Gamzen oku değdi çok yaralandım
  Sızılar bağrımın başları güzel

  Aşkınla eseri meyhane oldum
  Yandım ateşine pervane oldum
  Al tımarhanene divane oldum
  Görünce o hilal kaşları güzel

  Ali Baki derdim gelmez beyana
  Hasretinle bağrım döndü biryana
  Yeter kar eyledi gayri bu cana
  Adûnun attığı taşları güzel


  Bizim

  Masiva libasın soyunduk attık
  Bilinmez gedamız bayımız bizim
  Ar namus kalasın bir aşka sattık
  Münevver günümüz ayımız bizim

  Erenler yoluna gönül katarız
  Tuttuğumuz yolu sağlam tutarız
  Aşk ile ağyara teber atarız
  Kurulu okumuz yayımız bizim

  Gönül sevdalıdır her dem ağlarız
  Günbegün dert ile sine dağlarız
  Alemde başımız bire bağlarız
  Birdir iki olmaz sayımız bizim

  Can gözüyle hak cemale bakarız
  Hak için bağrımız nara yakarız
  Sakin görünürüz coşkun akarız
  Ummana karışır çayımız bizim

  Erenlerden giydik aşkın libasın
  Gülistan eyledik gönül yaylasın
  Ali Baki duyduk hakkın nidasın
  İlla dedik yoktur la’yımız bizim Bülbülüm

  Başladın tükenmez derdin beyana
  Düşürdün beni dezara bülbülüm
  Bende senin gibi düşüp figana
  Yaktım yüreğimi nara bülbülüm

  Her seher ah çekip böyle dert ile
  Hasret mi çekersin bir gonca güle
  Beni de derdine gel ortak eyle
  Sen güle bende yara bülbülüm

  Gece gündüz bende firkatte kaldım
  Ah çekip ağlarım mihnette kaldım
  Bir saçı Leylaya hasrette kaldım
  Matemdeyim giydim kara bülbülüm

  Derdimle aleme aşikar oldum
  Yitirdim aklımı tarumar oldum
  Aşkın sevdasına giriftar oldum
  Asıldım bir zülf-i tara bülbülüm

  Ali Baki meftun olmuş kime ne
  Canı kurban olsun halden bilene
  Bu aşk ü sevdaya düşüp ölene
  İşte derler bahtı kara bülbülüm


  Arzun Görmek

  Arzun görmek ise dostu
  Hak aşikar değil nihan
  Çekerse can iştiyakı
  Arzuların olur asan

  Elindedir her irade
  Cem et idrakin burada
  Ne gezer gaflet arada
  Açılmazmı dide-i can

  Hak yolunda olan sail
  Uyanıktır olmaz gafil
  Gönül dosta olsa nail
  Cümle sırlar olur ayan

  Deme sırların ağyara
  Düşürmesin seni zara
  Bağlanma ehli inkara
  Girmesin içine şeytan

  Dosta bağla sen ikrarı
  Budur kamillerin karı
  Taşa çal şişe-i arı
  Aşık ol da ateşe yan

  Yananlar aşkın narına
  Kavuşur hak didarına
  Aldanmaz dünya varına
  Şema-i dildara yanan

  Fani için çekme melal
  Kamu eşya budur zeval
  Var bir üstazdan haber al
  Kalmasın gönülde güman

  At içinden o gafleti
  Gaflettir dünya zilleti
  Olmazsa aşkın illeti
  Bulunmaz dertlere derman

  Ali Baki kamil pire
  Erenler erdi bu sırra
  Dost gider mi başka yere
  Kurdum ona bir aşiyan


  İsterler

  Faydasız sohbette bulunma zahit
  Aşık meclisinde irfan isterler
  Surete bürünüp olma mukallit
  Sadakat babında burhan isterler

  Tecelli etmezse ol Rabbül Celil
  Ateşe atılsan olmazsın Halil
  Beyhude kendini eyleme rezil
  İkrarında sebat iman isterler

  İman yok içinde amelin çürük
  Hak senden el çekmiş defterin dürük
  Nice takva tacı giyenler gördük
  Kisve değil kamil insan isterler

  Bellidir çul vursan Arap atına
  Her amel ulaşmaz Allah katına
  Ermek için kullar ulu zatına
  Elinde bir temiz daman isterler

  Ali Baki gönül olmazsa ayık
  Doğmaz can evine nur-i hakayık
  Olmak için ali makama layık
  Ulu padişahtan ferman isterler
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Ünlü şairlerimizden biri olan Ali baki birçok insan tarafından sevilmektedir. Ali Baki 1897 yılında Gümüştepe köyünde dünyaya gelmiştir. Yazdığı şiirlerle tanınan şairimiz 1956 yılında hayata gözlerini yummuştur.
+ Yorum Gönder