+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Gevheri Kimdir Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Gevheri Kimdir Hakkında Bilgi
  Gevheri Kimdir Hakkında Bilgi

  Gevheri.jpg

  Gevheri
  Ela gözlü nazlı dilber
  Seni kandan sakınurum
  Kandan değil hey efendim
  Seni candan sakınurum
  Gevheri der ben bir merdim
  Yüreğimden çıkmaz derdim
  Sen bir kuzu ben bir kurdum
  Seni benden sakınurum

  Adı Mehmed'dir. Doğumu, değişik yerlere bağlanmakla birlikte, kuvvetli bir ihtimalle İstanbulludur. Yüzyılın ortalarındaki mecmualarda şiirlerinin görülmesinden yola çıkan araştırmacılar doğum tarihi olarak yüzyılın ilk çeyreğinden biraz sonrasını ileri sürmektedirler.

  Onun, İstanbul ve Bursa'daki divan katipliklerini, imparatorluğun diğer büyük memleketlerinde de kısa aralıklarla yürüttüğüne bakılırsa medrese tahsili gördüğü anlaşılmaktadır. Aruz ile yazdığı şiirlerindeki söyleyiş de bunun başka bir delildir. Ölümü 1127/1715 'ten sonradır.

  Şükrü Elçin, bazı şiirlerinde geçen Hacı Bektaş adını, onun Hacı Bektaş Veli'ye intisabından çok bir Bektaşi muhibbi olmasının işareti olarak kabul eder.

  Tameşvarlı İbrahim Naimeddin'in Hadikatü'ş Şüheda ve Müstakimzade'nin Tuhfe-i Hattatin adlı eserinde adı geçmektedir. Musiki ile de ilgilenmiş olan Gevheri'nin kendi adını taşıyan bir de hava vardır.

  Aruz ile yazdığı şiirlerinde başta Fuzuli olmak üzere klasik şairlerimizin tesiri görülür. Yüzyılın başlıca adlarından biri olmasında, belki de, aruz veznini hece vezni kadar başarılı bir şekilde kullanan ender şairlerden biri olmasını da rolü vardır.

  Usta bir aşık olması, onun sevilip örnek alınmasına vesile olmuştur. Pek az aşığa nasip olan bir husus da, sadece onun şiirlerine yer veren bir mecmuanın bulunmasıdır.

  Şiirleri arasında çeşitli tarihi olaylara yer verenler de vardır. Avusturya'ya karşı açılan 1663 ve 1689 seferleri için söylediği şiirlerini bu arada sayabiliriz.

  Şairname'lerden sadece Gubari'de adı geçmektedir; Sun'i ve Hızri'de ise Cevheri adıyla kayıtlı olan şairin Gevheri olması muhakkaktır. 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Yaşamı konusunda çok fazla bilgi olmayan ve şiirlerini aruz ve hece ölçüsüyle yazan Türk şairdir. Divan katipliği yapmıştır. Ayrıca eserlerinden medrese eğitimi görüldüğü anlaşılmaktadır.
+ Yorum Gönder


gevheri,  GEVHERİ,  aşık gevheri,  AŞIK GEVHERİ