+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Ahmedi'nin Eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ahmedi'nin Eserleri
  Ahmedi'nin Eserleri:

  İskendername adlı eserini, Emir Süleyman'a sunmak için kaleme aldı. Bu eserde Makedonyalı İskender'e ait tarihi rivayetleri toplamıştır. Ancak Emir Süleyman'ın ölümü üzerine, Yıldırım Bayezid'in oğullarından Süleyman Çelebi'ye takdim etmiş ve eserin sonuna, Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman adlı manzum bir Osmanlı Tarihi yazmıştır. Bu kısmın tarih ve edebiyat bakımından büyük bir önemi vardır (ilk Osmanlı Tarihi olması bakımından). Her iki kısımla birlikte eser 10.000 beyte yer vermektedir.


  Ahmedi'nin Eserleri.jpg


  Cemşid-ü Hurşid, İran şairi Selman Saveci'nin aynı isimli eseri temel alınarak yazılmıştır. 5000 beyte yer veren eser, telif hükmündedir. Çünkü Selman'ın eseri 2700 beyit tutarındadır. Bu durumda şair eserin Farscasını asıl almakla birlikte, kendisinden de pek fazla ilavelerde bulunarak eseri genişletmiş ve tercüme kokusunu ortadan kaldırmıştır.

  Tervih-ül Ervah, 4000 beytlik büyük bir mesnevidir.

  Divan, Ahmedi şiirindeki asıl sanatını bu eseri ile göstermiştir. Altı nüshası bulunan eser, dokuz bin beyt civarındadır.

  Hayrat-ül-Ükala, Kaside-i Sarsari şerhi, Mirkat-ül-Edeb, Mizan-ül-Edeb, Mi'yar-ül-Edeb isimli eserlerinden başka birçok şiirleri de vardır.

  Hevayı gör ki, nice hoş hevadur
  Cihan, kuşlar ününden pür nevadur

  Nikab ile gelir gülzara gonca
  İrahmet ona kim ehl-i hayadur

  Başına urdu nerkis, tac-ı zerrin
  Bugün kim, lale, yakuti kavadur

  Çiçeklerle çemen öyle bezenmiş
  Ki cennet dir isen ana revadur

  Heva, müşk-i hıta oldu, eğer sen
  Mey-i gülrengi terk etsen hatadur

  Gülü bülbül arasında işit kim
  Gece, subha değin ne maceradur
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Şair iyi bir eğitim almıştır.14. yüzyılın Türk Edebiyat tarihi açısından en önemli simalarından biri kuşkusuz olan Ahmedi'dir. 14.yüzyıldan itibarende kuvvetli eserler vermeye başlamıştır kendisi.
+ Yorum Gönder


ahmedi,  ahmedinin eserleri