+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Salih Zeki Aktay kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Salih Zeki Aktay kimdir
  Salih Zeki Aktay kimdir


  Salih Zeki Aktay (d. 1896, Şarkîkaraağaç, Isparta-ö. 1971, İstanbul)
  Isparta'nın Şarkikaraağaç kasabasında doğdu (1896). Ortaöğrenimini Konya İdadisi'nde tamamladı (1914). Afyon Ticaret Lisesi'nde müdürlük, İstanbul'un çeşitli liselerinde öğretmenlik yaptı. 22 Mart 1971'de öldü.  Salih Zeki Aktay.jpg

  Tanzimat'tan beri Batı'yı örnek tutarak gelişen şiirimizi, modern Avrupa edebiyatlarının hareket noktasını teşkil eden eski Yunan ve Lâtin medeniyet ve edebiyatına bağlama gayretleri de görülmüştü.

  Yahya Kemâl Beyatlı ile Yakub Kadri Karaosmanoğlu'nun da katıldığı bu kısa süreli akımın (Nev-Yunanilik) en ateşli taraftarı ve sanat hayatının sonuna kadar uyqulayıcısı Salih Zeki olmuştur.

  Birara İslâm mistisizmine yöneldiyse de ne bu mistisizmi ve de eski Yunan ruhunu kavrayabildi.

  "Türk Yurdu",'"Yeni Mecmua" ve "İçtihat" dergilerinde yayımladığı şiirlerle tanınan Salih Zeki, hece ölçüsüyle değişik konular arayan bir şair kimliğinde göründü. Yunan mitolojisinden esinlenmeye çalışıyor, belli sözcüklerin çağrışım gücüne dayanarak özgün olmak istiyordu. Ne ki, Türkçenin gizli gücünü dizelere yansıtma becerisi olmayan; ancak orta ölçüdeki tekniğiyle -çok yazmasına ve yayımlamasına karşın- değişik bir estetik yaratamadı.

  "Akşamın fâni renkleri", "ruyâlı beldeler", "hicran sesi", "narin sebûlar", "ilâhi gözler" gibi klişeleşmiş buluşlara bağlı şiir düzeyinde, biçim yönünden de başarılı dizeler kuramadı. Genellikle, "bilemez-silemez", "coştuğum-koştuğum", "gitsem-etsem", "gersem-versem", "andım-sandım" örneklerinde görülen uyaklar kullanarak şiirinin iç yapısını da etkileyen yetersizliklerden arındığı söylenemez:

  Haşmetli Roma'nın şen kızları.
  Her seher görürler şen yıldızları (Roma Kızları)

  dizelerindeki yüzeysellik, şiirinin genel havasına egemendir. Nedir ki çağdaşı şairlerde ortak özellik olarak karşılaştığımız bu tür kolaya kaçmalarına, Orhan Burian'ın deyişiyle, "heyecan sığlıkları"na yol açan "nazım aksaklıklarına karşın değişik temalar aramadaki gözüpekliği, kimi ürünlerinde yer yer özgün buluşlara ve anlatım olanaklarına ön olmuştur:

  Geceler bitmez, uzun geceler korku dolu,

  Beynimde alevlerden gerilen bir yılan var. (Eleji)

  Salih Zeki Aktay'ın Eserleri
  Şiir
  Persefon,
  Asya Şarkıları,
  Pınar,
  Rüzgâr,
  Rüzgâr ve Dallarda Şarkılar,
  Titan,
  Lâton.

  Hikâye
  Mine Çiçekleri

  Manzum ve Mensur Tiyatro
  Mağara (Manzum Tiyatro),
  Hallâc-ı Mansûr (Manzum-Mensur Tiyatro).

  Derleme
  Emin Bülend'in Şiirleri

  Tercüme
  Ovidius'un Değişişler (Metamorphoses) adlı eseri

  Diğer
  Mitoloji

  Şiirlerinden Örnekler
  Nemflerin Duası

  (Atlas) bahçeleri yansın,
  Semâ alevlere kansın
  Tütsün kızıl buhurdanlar

  Yakut gözlü kuşlar insin,
  Beyaz mermerler sevinsin;
  Mihrabı sarsın dumanlar

  Bulutlarda gezen ay`ı;
  Yarattığı bu dünyayı;
  Şahid koyduk aynı hakla

  Biz kaybettik birbirimizi,
  Sazlar sardı yerimizi,
  Gelik mermer eşiğine

  Duman olan emellerle,
  Sana uzanan ellerle,
  İnleyerek geldik yine

  (Atlas) bahçeleri yansın,
  Semâ alevlere kansın
  Tütsün kızıl buhurdanlar

  İğde Dalları


  "Evlerinin önü iğde dalları
  İğde boynun eğmiş Hakk'a yalvarı" -Türkü -
  Ey yıldızlar önünde boynunu büken dallar!
  Bu sabah sizden geçen rüzgârlar geldi sandım.
  Ağır, ağır süzülen meltemlerde bir sır var;
  Kalbimde ilk açılan o ilkbahârı andım

  İnce iğde dalları, altın iğde dalları!
  Yanık çiçeklerinde gönülden izler kalır,
  Açılır koncaların dallarda sarı, sarı;
  Aşkın yanık kokusu boşluklara dağılır.

  Gizli bir âyet varmış dallarının üstünde.
  Daha güneş doğmadan gelip okurmuş kuşlar.
  Altın yıldızlarının açıldığı bir günde,
  Kadınlar ilk büyülü aşkı ondan duymuşlar

  Kaç senedir kalbimde uyuyan hayâl gibi,
  Karşı boş bahçelerde bir ince kız gezindi.
  Periler bahçesinde görülen bir hâl gibi,
  Bir ânda parıldadı yine bir ânda sindi.

  Gümüş yapraklı dallar, altın çiçekli dallar!
  Üstüne eğilip de onun elâ gözleri
  Ateş renkli lâleye söylediği bir sır var;
  Her ilkbahâr doğarken anarım o sözleri

  İlk esen rüzgârları berâber dinlemiştik,
  Berâber toplamıştık al, yeşil çiçekleri.
  Ateş renkli lâleye gizli bir şey demiştik.
  Kovalayıp tutarken uçan kelebekleri

  Esen tâze rüzgâra, şakıyan bir bülbüle
  Uyarak söylemişti gönül bestelerini.
  Yaprakların içinde kızaran konca güle
  Uzanıp incitmişti kâfurdan ellerini
 2. Merve
  Devamlı Üye

  Şarkîkaraağaç ta doğdu.Orta öğrenimini Konya ve İstanbul da tamamladı.Lise edebiyat öğretmenliği ve müdürlüğünde bulundu.İstanbul kütüphanesinde uzman olarak çalıştı.İstanbul da öldü.
+ Yorum Gönder