+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Bâki'nin Eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Bâki'nin Eserleri
  Bâki'nin Eserleri  bâki kimdir1.jpg
  bâki kimdir2.jpg
  bâki kimdir3.jpg

  1. Dîvan [Elyazması nüshaları yüzlercedir. Taşbasması baskıları da vardır. Rudolf Dvorak, Leiden'de (1911) gazellerini neşretti. Sadettin Nüzhet Ergun tam dîva*nı neşretti (1935). Ergun'un baskısında www.alasayvan.net eksiklikler ve yanlış*lıklar vardır. Yeniden neşredilmesi gerekmektedir.]

  2. Me’-alimü’l-yakîn fî sîreti Seyyîdü’l-Mürselîn [İmam Kastalânî'-nin tıkına dâir olan Mevâhibü'l-ledüniyye adlı eserinin ter*cümesidir. Bakî buna ilâveler yapmış, bazı kısımlarını da çı*karmıştır. Oldukça sâde bir dille yazılmıştır. Eser eski harf*lerle basıldı.]

  3. Fazâilü’l-cihad [Ahmed Ibni ibrahim'e ait olan eserin tercümesidir. Sokullu Mehmed Paşa'nın emri ile yapmıştır. Önsözü www.alasayvan.net ağır bir dil ile, tercüme kısmı sâde Türkçe ile yazılmıştır. Cihad'ın faziletlerinden bahseden bir eserdir.]

  4. Fazâil-i Mekke [Kutbüddin Ahmed Mekkî'nin Mekke Tarihi'nin tercümesidir. Sokullu'nun emri ile Mekke kadısı iken çevirmiştir. Bunun da dili sâde ve temiz bir Türk*çe'dir.]

  5. Kırk Hadis Tercümesi [Eyüp Sultan tarafından nakledilen kırk hadisin Türkçe'ye tercümesidir. Eser kay*bolmuştur 2. Esma
  Devamlı Üye

  Asıl adı Mahmud Abdülbâk'i olan Ünlü Divan edebiyatı şairlerimizden biri ve Şairler sultanı olarak anılmıştır. Ayrıca Mahmut Abdulbak'i Anadolu ve Rumeli eyaletlerinde kazaskerlik görevinde bulunmuştur.
+ Yorum Gönder


bakinin eserleri,  baki eserleri nelerdir,  bakinin eserleri nelerdir,  baki eserleri,  baki nin eserleri,  Bakinin resmi