+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Yunus Emre edebiyat için neler yaptı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yunus Emre edebiyat için neler yaptı
  Yunus Emrenin edebiyat yaptıkları

  yunusemre1.jpg

  Yunus EMRE (1240-1320) Türk edebiyatının en ünlü sufî şairidir.*Anadolu'da yarı göçebe bir Türkmen boyu içinde yaşadığı, sıradan bir medrese öğrenimi gördüğü, Melâmetî-Kalenderî şeyhi Baba Tapduk (Emre)'un etkisiyle medrese kültüründen sıyrılıp ilahi aşk yoluna girdiği, fazla bilinmeyen hayatı hakkında verilebilecek ayrıntılardandır. İslam tasavvufunu Türk geleneksel kültür zevki ve yapısına göre yeniden yorumlamış; vahdet-i vücut gibi karmaşık bir metafizik sistemi kolay anlaşılır bir tasavvuf söylemiyle Türk halkına sunmuştur. Şiirlerinde hoşgörü ve sevgiyle yoğrulmuş bir dinsel temel üzerinde Allah aşkı, insan sevgisi, var*lık, yokluk, yaşam ve ölüm gibi temaları işlemiştir.* Özentisiz, içten, lirik anlatımıyla; yalın ve temiz Türkçesiyle halkın sevgisini kazanmış, kendisinden sonra gelen şairler üzerinde büyük bir etkisi olmuştur, Mesnevi biçiminde ve aruzla yazdığı Risaletü'n-Nushiyye didaktik bir eserdir. Genellikle heceyle yazdığı ilahi ve nefeslerini Divan'ında toplamıştır.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Yunus Emre 1240 yılında Eskişehir de dünyaya gelmiştir. Divan şiirin en önemli yazarlarımızdandır. 13. yüzyıl şairlerimizdendir. Yunus Emre 1321 yılında Eskişehir de vefat etmiştir.
+ Yorum Gönder


yunus emre,  yunus emre sözleri,  yunus emrenin sözleri,  yunus emrenin hayatı,  yunus emre görselleri,  yunus emrenin fotoğrafları