+ Yorum Gönder
Biyografi ve Edebiyatçıların Hayatları Forumunda Kemal Tahir Sanatı Ve Kişiliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kemal Tahir Sanatı Ve Kişiliği
  Kemal Tahir Sanatı ve Kişiliği kısaca Bana anlatırmısınız, lütfen fazla uzun olmasın, anlamı bozulacak kadarda kısa olmasın, şimdiden teşekkur ederim.. 2. Asel
  Bayan Üye

  Kemal Tahir Sanatı Ve Kişiliği İle İlgili Bilgi


  Yazar 1945e kadar yazılmış olan romanları “Türkçede yazılmış romanlar” olarak değerlendirir. Onları Türk romanı olarak kabul etmez, çünkü o zaman kadar yazılmış romanların Batı taklitçiliğinden öteye gidememiş olduğu düşünmektedir. Ona göre, bu tarihe kadar yazılmış romanların özünde yerli adlar taşıyan yabancı insanların özentili serüvenleri anlatılır. Kemal Tahir’e göre bir romancı, tıpkı bir tarihçi gibi, tarihi çok iyi bilmeli, bir sosyolog gibi toplumsal yapıyı çözümlemiş olmalı ve bir iktisatçı gibi ekonomik araştırmalar yapmalıdır. Böylece roman, bir sosyoloji, ekonomi ve tarih makalesi haline dönüşmeli, saf roman olmaktan kurtarılmalıdır. Türk toplumunun yapısı, özellikleri romancılar tarafından incelenmeli ve elde edilen bilgiler okuyucuya aktarılmalıdır. Kemal Tahir, romancının eserlerinde aklını ve sezgilerini birleştirmesi gerektiğini söyler. Romana insan yaşantısını dile getiren ve kendine özgü bir söylemi olan bir sanat olayı olarak değil, yazarın bulduğu tarihsel ve toplumsal bulguları okura aktarmaya yarayan bir araç olarak bakar.

  Kemal Tahir.jpg


  Romanlarında genellikle Çorum ve Çankırı ağızlarını kullanır. Yer yer tekerlemelere, meddah ağzına ve secilere başvurur. Aşık Paşazade ve Evliya Çelebi gibi Türkçenin en eski söz ustalarından özellikle köy romanlarında yararlandığı görülür. Kişi ve doğa betimlemelerine fazla yer vermez. Dili son derece sade ve doğaldır. Tarih ve toplum dersi niteliğindeki konuşmaları yer yer bıktırıcı nitelik taşımasına rağmen yine de yazarın dili büyük bir ustalıkla kullandığını söyleyebiliriz. Romanlarındaki en önemli kusur ise bilgi vermek amacıyla zaman zaman romanın akışını durdurmasıdır.

+ Yorum Gönder