+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Kabe Mescidi (Afyon) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Kabe Mescidi (Afyon)

  Kabe Mescidi Hakkında Bilgi

  Afyon Kalesinin altında Çavuş Başı Mahallesinde olan Kabe Mescidi’ni l397 yılında Hacı Mehmet Bin Yusuf yaptırmıştır.Söylentiye göre Kabe ölçüsünde yapıldığı için Kabe Mescidi ismini almıştır.

  Kar planlı mescidin üzeri küçük bir kubbe ile örtülüdür. Kesme bazalt taşından yapılmış olup duvarlarında antik dönemlere ait taşlar yer yer kullanılmıştır. Camiye batı yönündeki 11 basamaklı bir merdivenle çıkılan bir kapıdan girilmektedir. Giriş kapısının üzerinde üç satırlık 1397 tarihli kitabesi bulunmaktadır:

  Cedde’de ve dehale el Cennete bed
  Elhaç Muhammed bin elhaç Yusuf
  Fi Muharrem âmsamanimie


  Türkçe’si:

  Bu mescidi yenileştirdi ve sevabı dolayısıyla cennete girdi
  Hacı Muhammet bin Hacı Yusuf
  800 Muharreminde

  Girişin iki yanında ve kıble yönünde açılmış iki pencere ile içerisi aydınlatılmıştır. İç mekan badanalanmış olup herhangi bir bezemesi bulunmamaktadır. Mescidin güney batı yönündeki, beden duvarları üzerine yapılmış minaresine duvarların içinde açılmış dar bir merdivenle çıkılmaktadır
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Afyon Kabe Mescidi Kitabesine göre inşa tarihi H. 800 (1397) dir.


  Tek kubbeli camilerin en sade örneklerinden biridir. Yonma, iri bazalt taşları kireç harcı ile işlenerek derzler tebarüz ettirilmiştir. Güney duvarının iki alt pencere süveleri, daha önce antik yapılardan birinde kullanılmış, geniş mermer blokları teşkil edilmiştir. Bunlar duvarla ayın yüzdedirler. Yukarı ortaya açılan sivri kemerli bir pencere ile de, Osmanlıların çok kullandıkları üdü grubun bir misalini görüyoruz.


  Camiye güney duvarı köşesinde, merdivenle 2.10 metreye kadar çıkılarak, 1.85 metre yüksekliğinde küçük bir kapıdan girilir. 7.10X7.10 metre ölçüsündeki iç hacim, merkezi 6 metrede olan bir kubbe ile örtülüdür. Dört köşeden yuvarlağa üçgen satıhlarla geçilmiştir.


  Cami duvarları üst kısmının belli bir yerden itibaren çepeçevre yenilenmiş olduğuna, kubbenin basık görünüşüne, minare gövdesinin yüksekliğine ve nihayet Germiyan Oğulları 'nın diğer yapılarına bakarak, bu cami kubbesinin de aslında çok köşeli bir tamburla çevrili bulunduğuna hükmedilebilir.


  Taştan mihrabı sonradan yeşile boyanmıştır. Ahşap mimberi vasat kıymettedir. Galeri kısmı sonradan ilâve edilmiştir.
+ Yorum Gönder