+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Kütahyanın Şaphane İlçesinin Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Kütahyanın Şaphane İlçesinin Tanıtımı
  Kütahyanın Şaphane İlçesinin Tanıtımı

  Şaphane, Kütahya ilinin bir ilçesidir. İl merkezinin 130 km. güneybatısında yer alan ilçe merkezi 3.262, köyleriyle beraber ise 7.697 nüfusa sahiptir.
  Tarihi [değiştir]
  Kronolojik sıralamaya göre sırasıyla Frigler'in, İskender İmparatorluğu'nun ve Bizanslılar'ın hakimiyeti altına giren Şaphane, 1234 yılında Konya Selçuklular'ın topraklarına katılmıştır. Daha sonra Germiyanoğulları'ndan Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'a çeyiz olarak devredilmiştir.

  1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Germiyanoğulları'nın eline geçmişse de, 1429 yılında tekrar Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Günümüze kadar (birkaç günlük Yunan İşgali hariç) yabancı işgaline uğramamıştır.

  Zamanımızdan 500 yıl kadar önce bugünkü şap sitesi yerinde yeni Kayran mevkiinde BONCUKTAŞ adıyla kurulmuştur. Evliya Çelebi "Seyahatname"sinde bu köyün şap sayesinde müreffeh bir hayat sürdüğü yazılıdır. Halkı, köyün kurulmasına yardım ilk yerliler ve Boncuktaş'a sonradan gelenler olarak iki kısma ayırmak mümkündür.

  Tanzimat'a kadar "Şaphane-i Amire Müdürlüğü" adı altında doğrudan saraya bağlı olarak idare edilmiştir. Tanzimat'tan sonra bucak haline gelmiştir.

  Cumhuriyet Döneminde önceleri bucak olan Şaphane, 19 Haziran 1987 tarihinde çıkarılan 3392 sayılı kanunla Gediz'den ayrılarak ilçe olmuş, ilk kaymakamın 26 Nisan 1988 tarihinde göreve başlamasıyla resmen ilçe statüsüne kavuşmuştur.

  Coğrafi konumu
  Toplam ilçe alanı 238 km²'dir. Şaphane ilçesi Kütahya İli'nin Güney Batısında yer almaktadır. Engebeli bir araziye sahip olan Şaphane Dağı'nın batısında küçük bir akarsu vadisinin tabanında kurulmuştur. Sınır komşuları olarak doğusunda Gediz İlçesi, batısında Simav İlçesi, kuzey batısında Hisarcık İlçesi, güneyinde Uşak ili ve güneybatısında Pazarlar ilçesi ve Manisa ili, Selendi ilçesi bulunmaktadır. Dağın doruğunun konumu: (N (Kuzey) 39° 3' 45 E (Doğu) 29° 14' 30)'dur.

  İklimi
  Akdeniz iklimiyle, karasal bir iklim arasında geçiş özelliği gösteren iklim özelliklerine sahip ilçede yıllık ortalama yağış 1 m²'ye 719 kg ve ortalama sıcaklık 11.8 C derecedir.

  Ekonomi
  Tarım, hayvancılık ve meyvecilik (Vişne, Kiraz, armut vs.) geçim kaynaklarındandır. İlçe ekonomisi büyük ölçüde öğrenci ve memur üzerine dayalıdır. Özellikle ev kiraları çok yüksektir. Şaphane'de bir ev asgari ücret kadar gelir getiren bir kaynak olabilmektedir. Bu açıdan kira bedelleri Kütahya il merkezinden farksızdır. Öğrenci ve memur kesiminin Şaphane'yi tercih ederken göz önünde bulundurması gereken en öenemli konulardan biri kira sorunu olacaktır,
 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Kütahyanın Şaphane İlçesinin Görseller

  Kütahyanın Şaphane.jpg

  Kütahyanın Şaphane1.jpg
+ Yorum Gönder