+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Meşhur Ege Bölgesinin resimlerle Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. belalı baldız
  Devamlı Üye

  Meşhur Ege Bölgesinin resimlerle Tanıtımı
  Ege Bölgesi hakkında bilgi


  Anadolu yarımadasının en batı bölgesi olan EGE Bölgesi, adını Ege denizinden alan Türkiye’nin yedi cografi bölgesinden birisidir.Kuzey-kıyıda Edremit körfezi ile başlayıp,güneyde Marmaris Hisarönü körfezini de içine alan bölge KIYI EGE, Uşak,Afyon ve Kütahya illerinin yer aldığı doğu kısım ise İÇ BATI ANADOLU ya da İÇ EGE adı ile anılır.
  Bugun EGE denizi olarak bilinen alanda, yer kabugu hareketlerinin en yoğun olduğu dönemlerde depremler sonucu tabanın cökmesi ile bugünkü adalar, yarım adalar ve Ege kıyıları olusmuştur.

  Bölgedeki dağlar kıyıya dik uzandığı için kıyılar girintili-çıkıntılı ve Enine Kıyı Tipidir. Kıyılarda birçok körfez, koy, yarımada ve buruna rastlanır. Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridir. Reşadiye, Bozburun, Dilek ve İzmir – Karaburun başlıca yarımadalarıdır. Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için Türkiye’nin en uzun kıyısıdır. Muğla, 1.100 km.lik kıyı şeridi ile yine Türkiye’nin en uzun kıyısına sahip ilidir.
  Asıl Ege Bölümü, faylanma hareketlerine uğradığı için Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar ve Aydın Dağları faylanma sonucu yüksekte kalmış horstlardır. Bölümün güneyinde uzanan Menteşe Dağlarının uzanış yönü ise kıyıya paraleldir. İç Batı Anadolu’ya gidildikçe yükseklikler de artar. Bu bölümde, Alaçam, Eğrigöz, Murat ve Sandıklı Dağları vardır.
  Ege Bölgesi Türkiye’deki çöküntü (Graben) ovalarının en fazla görüldüğü bölgedir. Büyük Menderes, Küçük Menderes,Gediz ve Bakırçay ovaları en verimli toprakların olusturdugu ovalardandır. Ayrıca kıyıda Menemen ve Balat delta ovaları vardır.
  Ege Bölgesinin Doğu-Batı yönünde akışa sahip olan akarsularının yaz aylarında akım hızları düşer. En belirgin akarsu kaynakları ise Bakırçay, Gediz, Büyükmenderes ve Küçükmenderes’dir. Çöküntü ovaları içinde akan akarsuların yatak eğimleri azdır dolayısıyle akarsular yataklarında Menderes (Büklüm) çizerek akarlar.
  ge Bölgesi doğal göller bakımından zengin değildir. Bölgenin başlıca gölleri alüvyal set oluşumlu Bafa ve Marmara Gölleridir. Bölgenin Kıyı kesiminde Akdeniz İklimi görülür. Bu iklim Dağların denize dik uzanmasından dolayı iç kesimlere kadar sokulur. İç Batı Anadolu Bölümünde ise karasal iklim görülür.Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde maki, iç kesimlerde ise bozkırlar hakimdir.Ege Bölgesinde çöküntü ovalarının olduğu yerlerde nüfus sıktır. Menteşe yöresinde ise engebeli bir arazi olduğu için nüfus seyrektir.
  Kıyı Ege Bölümünde, graben ovaların oluşu sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz İklimi görülür. Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı bir iklim hakimdir. Bitki örtüsü çoğunlukla makidir ve yer yer ormanlara da rastlanır. Bu bölgede yağışlar ocak ayında daha fazla görülmektedir.İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekliğin artması ve denize olan uzaklık sebebiyle iklim karasallaşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı Karasal İklim görülür. Bitki örtüsü de Bozkırdır.
  Verimli toprakların cokluğu, tarım ve hayvancılık gibi gecim şartlarının uygunlugu, ulaşım kolaylığı ve iklim şartları sebebiyle Ege Bölgesi, asırlar boyunca çeşitli köklü medeniyetlerin yaşam alanı olmuştur. Zengin bir tarihi gecmiş ve kültürel miras varlığına sahiptir. Bu miras dolayısıyla da Türkiye’nin en fazla turist alan bölgelerinden biridir.
  Ege Bölgesi 1.jpg

  Ege Bölgesi.jpg

 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Alaçam dağının özellikleri

  Alaçam Dağı;
  Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde dağdır. Yüksekliği 1.615 m. Balıkesir’in Dursunbey İlçesi’nin 20 km güneyinde yer alır. Zengin ormanlarla kaplıdır. Kuzeyden İbrikören ve Sincan, güneyden Simav, güneybatıdan Ulus, güneydoğudan Akdağ, doğudan Eğrigöz dağlarıyla çevrilidir. Yer aldığı dağ kütlesi, 40 km uzunluğunda ve 30 km genişliğinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. Üzerinde değişik yüksekliklerde, geniş düzlükler bulunur. Bu düzlükler yer yer dikleşen basamaklar biçiminde, 1.100-1.200 m’deki alçak düzlüklere iner. Eteklerinde vadi tabanının 40-100 m yükseğinde eğimli düzlükler görülür. Ayrıca, yüzlerce metre derinliği olan, dar vadilerle yanlı dağın, vadi tabanlarında, eğim nedeniyle çok sayıda hızlı akışlı dere ve çay vardır.

  Yerkabuğunun başkalaşmasıyla oluşan bu derin yarılma ve parçalanmalar, bölge halkının dağın doğal zenginliklerinden yararlanmasını engellemiş, böylece Alaçam Dağı’nın zengin ormanları günümüze kadar korunmuştur. Dağın kaya yapısını billursu şist oluşturur. Ayrıca volkan kökenli kaya damarları da bulunmaktadır. Volkanlı kaya kütleleri dağın kuzey bölümlerinde yeryüzeyine çıkmıştır. Alaçam Dağı 500-600 m yükseklikteki ekim alanları dışında, çınar, söğüt, kızağaç, kayın, meşe, gürgen ve karaağaç, kümeleriyle kaplıdır. 1.100 m yükseklikte kızılçam ağaçları da görülür. Sonraki yüksekliklerde karaçam ormanları, bütün ağaçların % 80′ini oluşturan bir yaygınlıktadır. Ekonomik açıdan çok değerli olan karaçam ağaçlarının ortalama yaşı 100-150 yıldır. Alaçam Dağı’nın zengin ormanları 1938′den sonra işletmeye açıldı, işletme merkezi olan Dursunbey kasabasıyla orman alanları arasında bir dekovil hattı kuruldu

+ Yorum Gönder


ege bölgesinin özellikleri,  ege bölgesi özellikleri,  ege bölgesinin kültürel özellikleri,  ege bölgesi kültürel özellikleri,  ege bölgesi hakında bilgi