+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Uşak'ın Coğrafi Konumu Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Uşak'ın Coğrafi Konumu Özellikleri
  Uşak'ın Coğrafi Konumu

  Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan Uşak kuzeyde Kütahya doğuda Afyon güneyde Denizli ve batıda Manisa illeri ile çevrilidir. İl arazisi genel olarak dalgalı plato görünümündedir.
  Kuzey ve doğu kesimleri dağlık güney ve batı kesimleri ise ovalar ve dalgalı arazilerden oluşmaktadır. İçbatı Anadolu Bölümünün orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerinde kurulmuş olan Uşak’ın kuzeyini Murat Dağı doğusunu Ahır Dağı( 1.915 m.)
  ile Bulkaz Dağlarının batı uzantıları engebelendirir. İlin en yüksek noktası Murat Dağı’nda Kartaltepe’dir (2.309 m.). İl merkezindeki Elma Dağı (1.805 m) Tahtalı Tepe (1.644 m.) ve Kocatepe (1.298 m.) ilin diğer yükseltileridir.
  Bunlardan Elmalı Dağı’nın üzerinde geniş yayla ve otlaklar bulunmaktadır.

  İl toprakları vadilerle yarılmış engebeli yaylalar görünümündedir. Gediz vadi tabanının genişlediği alanlarda Küçük Banaz ve Uşak ovaları bulunmaktadır. Bu ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonlarla kaplı olup il yüzölçümünün %55’luk bölümünü kaplarlar.
  Uşak Ovası il merkezinin kenarında deniz seviyesinden 890 m. yüksekliğinde doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Bu ovanın üzerinde yüksekliği az olan volkanik tepeler sıralanmıştır. Büyük Menderes Nehrinin önemli kollarından Banaz Çayı kenarında
  kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Banaz Ovası yer almaktadır.

  İl topraklarından kaynaklanan sular Büyük Menderes Nehri ve Gediz Nehri aracılığı ile Ege Denizi’ne dökülür. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akan Banaz Çayı Ulubey’in yakınlarında Kazancı (Yavu) Deresi ile birleştikten sonra il sınırları dışında
  Büyük menderes Nehri’ne katılır. İl topraklarından kaynaklanan Hamam Çayı da yine il sınırları dışında Büyük Menderes Nehrine katılır. Karayol (Güre) Çayı ise kuzeybatıdaki Gediz Nehri’ne katılır. Büyük Menderes Nehri üzerindeki sulama enerji ve
  taşkınları önleme amaçlı Adıgüzel Baraj Gölünün kuzey kesimi de il sınırları içerisindedir. Bunun dışında il toprakları içerisinde doğal bir göl bulunmamaktadır.

  İlin yüzölçümü 5.341 km2 olup 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 322.313’tür.

  Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında geçiş özelliği gösteren bir iklime sahiptir. Sıcaklık ve yağış Ege bölgesine göre düşük İç Anadolu bölgesine göre daha yüksektir. Kışlar Ege’ye göre daha sert geçmektedir. Yağışlarda ilkbahara doğru bir kayma dikkati çekmektedir.
  Yıllık sıcaklık ortalaması değeri 123 derecedir.

  Uşak’ın bitki örtüsü genelde step görünümünde olup Nehir boylarında söğüt kavak ağaçları ve tarım alanları yer almaktadır. İlin yüksek kesimlerinde meşe kızılçam karaçam ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlar bulunmaktadır
 2. Acil

  Uşak'ın Coğrafi Konumu Özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


uşağın coğrafi özellikleri,  uşakın coğrafi konumu,  uşakın coğrafi özellikleri,  uşağın coğrafi konumu,  uşak ilinin özellikleri