+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda İzmir Karaburun Tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İzmir Karaburun Tarihi
  İzmir Karaburun Tarihi Hakkında Bilgi


  ANTİK DÖNEM

  Karaburun Yarımadası’nın tarihi Prehistorik dönemden başlar. Bulunan el yapımı taş baltalar, bazı araç ve el aletleri, çanak ve çömleklerin yapılan incelemelerinde, bunların MÖ 4000 (Kalkolitik Dönem) yıllarına ait oldukları saptanmıştır. Bu dönemde yerleşimin bugün bilinen bariz izleri, bu çağa ait yerleşim tahminlerini, Manastır, Çakmak Tepe, Mordoğan ve Ildırı ile sınırlı kalmaktadır. Asıl yerleşim, MÖ 12-11. yüzyıllarda, Anadolu’ da Hitit uygarlığının sona ermesinin ardından Aka göçleri ve sonrasında “Aiolya” ve “Ionia” bölgelerinin kurulması ile daha bir belirginleşmektedir. Bunlar bazı Ege Adalarını da [Sakız(Khios) ve Sisam(Samos) gibi] içine alan bölgelerdir. Bu sırada 12 çok önemli Ion kenti kurulmuştur. Bunlar; güneyde Miletos, Myus, Priene, orta bölgelerde Ephesus (Efes), Kolophon, Teos ve Lebedos, kuzeyde ise Erythrai (Ildırı), Klazomenai, Phokaia (Foça) ile Samos ve Khios Adaları’ dır.

  Bu kentlerden Erythrai’nin toprakları içinde, o dönemde “Mimas” olarak bilinen Karaburun Yarımadası da yer almaktadır. Erythrai zamanın en önemli ve zengin kentlerinden birisidir. Zenginliğinin yanında bu çağda Erythrai’nin ünlenme nedenlerinden birisi de, tanrıların sözcüsü olarak kabul edilen ve “Sibylline Kâhinleri” diye adlandırılan kişilerden en önemlilerinden birisinin burada yaşamış olmasıdır. MÖ 5. yüzyılın sonlarında Erythrai, Pers İmparatorluğu egemenliğine girmiş ve MÖ 334 yılında Büyük İskender’in Persleri yenmesiyle tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. MÖ 133′ de Bergama Krallığı’nın Roma İmparatorluğu’na bağlanmasıyla Erythrai de Roma topraklarına katılmıştır. Daha sonrada Doğu Roma kenti olmuştur. Erythrai kentine bağlı 5 küçük kentin daha var olduğu bilinmektedir. Bunlar; Polikhna, Pteleon, Sidousa, Boutheia ve Elaiousa’ dır. Ancak bu kentlerin bugün hangi yerleşim birimlerine eş olduğu konusu belirsizdir. Biraz da varsayımlar üzerinden yapılan çalışmalarla, Pteleon’ un Denizgiren, Sidousa’nın Ahırlı (Karaburun’un eski adı) ve Sahip Adası, Boutheia’nın Meli ve Polikhna’nın da Balıklıova’ya eş düştüğü kabul edilmiştir. Karaburun Yarımadası, Doğu Roma’dan sonra kurulan Bizans yönetimine geçmiş, ancak 1086-1095 yılları arasındaki sürede Çaka Bey tarafından Türker’in yönetimine alınmış sonra tekrar Bizans yönetimine geçmiştir.

  TÜRK HÂKİMİYETİ DÖNEMİ

  Bu bölgenin tamamen Türklerin eline geçmesi ise Aydınoğlu Mehmet Bey’in bölgeyi almasıyla başlar. Karaburun Yarımadası daha sonra 1426 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şüphesiz ki Karaburun Yarımadası için en önemli tarihi olaylardan birisi de, Osmanlı Devleti’nin, Ankara Savaşı sonrası oluşan “fetret” devrinde yaşanan ve tarihe “Şeyh Bedrettin İsyanı” olarak geçen olayda, Şeyh Bedrettin müritlerinden Börklüce Mustafa’nın, Karaburun Yarımadası’na çekildikten sonra yenilgiye uğratılıp, 10.000 den fazla taraftarının “Azap Deresi”, “Cehennem Deresi” ve “Kanar Yeri” mevkiinde kılıçtan geçirildikten sonra, kendisinin de çarmıha gerilerek öldürülüşüdür. Ünlü şair Nazım Hikmet tarafından yazılan “Şeyh Bedrettin Destanı” bu olaydan esinle yazılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası, Anadolu’nun birçok yöresi gibi Karaburun Yarımadası da işgalci güçlerin eline geçmiştir. 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Yunan İşgali, Büyük Zafer’in sonrasında, 17 Eylül 1922 tarihinde sona ermiştir.

  Karaburun Yarımadası Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Kalkolitik Çağda başlayan yerleşim, Antik Çağ’da en parlak dönemlerini yaşamış ve İyon Uygarlığının en önemli ve en zengin kentlerinden olan Erythrai’ye bağlı 5 kent Yarımada üzerinde kurulmuştur. Bunlardan birisi olan Sidusa, bugün İlçe Merkezi olan ve eski adıyla Ahırlı olarak bilinen Karaburun ve adalar üzerinde yer almaktaydı. O dönemden itibaren yerleşimin sürekli olduğu bu yöre, değişik uygarlık ve egemenliklerin hükümdarlığında sürdürdüğü varlığını 1320 yılında Çaka Bey tarafından alınıp Aydınoğulları egemenliğine sokularak artık Türk kimliğiyle devam ettirmiştir.1415 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devletine bağlanmıştır.

  Karaburun (Ahırlı) 1902 yılında Belediye olmuş, 1910 yılında da İlçe sıfatını kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmiş, 17 Eylül 1922 tarihinde de yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu tarihten sonra Karaburun İlçesi ismini alarak, Karaburun Yarımadası ile neredeyse tam uyumlu bir İlçe sınırı çizen bugünkü idari yapısına kavuşmuştur.

  CUMHURİYET DÖNEMİ

  Karaburun İlçesi, Kösedere Köyü, Boyabağı Mevkiindeki kalıntı ve buluntular M.Ö.1. bin ile M.S. 1.binde bölgede yerleşildiğini göstermektedir. Karaburun İlçesinde günümüzde çok sayıda taş ocağı ve mermer işletmesi bulunmaktadır. Antik dönemde de bölge aynı amaçla kullanılmış ve eski taş ocakları bu nedenle tescillenmiştir. Karaburun İlçesi, Büyük ada da Roma Dönemi Kaya mezarları tespit edilmiştir. Hisarcık altı Mevkiindeki kale kalıntısı, bölgede Doğu Roma İmparatorluğunun geç döneminde de yerleşim olduğun göstermektedir. Bölgedeki eski Çullu Camii ve Eski Mordoğan Ayşe Kadın Camii erken dönem Türk hâkimiyetini göstermektedir.
 2. Acil

  İzmir Karaburun Tarihi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder