+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda İznik müzeSi Nilüfer hatun imareti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  İznik müzeSi Nilüfer hatun imareti
  İznik Müzesi (Nilüfer Hatun İmareti) Hakkında Bilgi


  Sultan I Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına 1388 yılında inşa ettirilmiştir İmaret olarak kullanılan yapı, yoksullar için her gün yemek dağıtılan bir hayır kurumuydu Cumhuriyet Döneminde değişik gereksinmeler için depo olarak kullanılmış, 1960 yılında müze olarak hizmete açılmıştır

  Tarihsel bir yapı olan imaret 14 yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir Osmanlı mimarisinde ters T planı ilk kez bu yapıda görülür Yapı, kubbe ve tonozların örttüğü sütun ve payelerin taşıyıcı oldukları bir revakla başlar Üzerinde kitabe bulunan bir kapı ile ana bölüme girilir Ana bölüm, merkezinde bir aydınlatma feneri bulunan bir kubbe ile örtülüdür Ana bölümden üzerleri birer kubbeyle örtülü yan mekânlara geçilir İmaret, Bizans'a özgü çok zengin ve renkli taş ve tuğla işçiliği ile dikkat çeker  İznik Ayasofya Müzesi

  Ayasofya 4yüzyılda bazilika tipinde inşa edilmiş bir kilisedir Yapı ikonoklastik dönemde (726-842), 11 Ekim 787 tarihinde İznik'te toplanan 7 Ruhani Konsil'le anılır İkonoklastik dönemde dinsel konuların figüratif işlenişi yasaklanmış, sembolizm etkili olmuştur İmparatoriçe Eirene tarafından resmi yeniden sevdirmek için düzenlenen bu dini toplantı, tarihe 2 İznik Konsili olarak geçmiştir 11 yüzyıldaki depremden sonra, mimarisinde önemli bir değişiklik yapılarak nefler payelerle sınırlandırılmıştır Apsis'in iki yanında, üzeri kubbelerle örtülü birer oda yan mekan vardı  1331'den sonra Orhan Gazi tarafından camiye dönüştürülmüştür Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanında, Mimar Sinan tarafından bir mihrap ilave edilerek, yan neflerde büyük kemer açıklıkları oluşturulmuştur  Yapı Bizans Dönemine ait bazı fresko ve mozaik kalıntıları içerir Freskolar, postoforium odalarının kubbe ve duvarlarında, ayrıca yan nef duvarındaki mezarın üzerindedir Mezarın üzerindeki fresk; Meryem, Hz İsa ve Johannes tasvirlerini içerir Döşeme mozaiği (11yüzyıl) renkli taşların belirli geometrik şekillere göre kesilmesi ve geçmeli bir desenle birleştirilmesi suretiyle meydana getirilmiş bir yer süslemesi olup orta nefte yer alır  Osmanlı Dönemine ait bezemeler ise güneyde yer alan kemer başlangıcındaki kalem işi yazı, bitkisel motiflerle süslü şerit ve iç mihraptaki küçük bir zencerek motifli alçı kalıntısıdır Bu eski Ayasofya Kilisesi (camii) günümüzde anıt-müze olarak ziyarete açıktır  Müze Seksiyonları  Müzede sergilenen eserleri, İznik ve çevresinden elde edilen ve bilimsel kazılarda çıkarılan eserler oluşturmaktadır Müze bahçesinde; Roma, Bizans, Osmanlı Dönemi eserleri sergilenmiştir Bu eserler, sütun başlıkları, lahitler, kabartmalar, korkuluk levhaları, ambonlar, steller, yazıtlar, çörtenler, kuyu bilezikleri ve İslâmî mezar taşlarından oluşmaktadır  Kapalı teşhirde ise, arkeolojik, etnografik, sikke ve İznik çinileri sergilenmektedir  Ana bölümde sergilenen arkeolojik eserler Prehistorikten (tarih öncesi) Bizans Dönemi sonuna kadar olan döneme aittir Yine aynı bölümdeki sikke seksiyonunda Arkaik Dönemden (MÖ 7 yüzyıl), Osmanlı Dönemi sonuna kadar (1923) basılmış örnekleri, etnografik seksiyonda ise yörenin yakın geçmişteki örf adetlerini, kültürel ve sosyal yapısını yansıtan örnekler yer almaktadır Bunlar, Müzenin güney ve kuzey mekânlarında sergilenmektedir  İznik Keramik ve Çini seksiyonları  Yapıldıkları dönemde geniş kullanım alanı bulan, İznik'te üretilen 15-17yyara ait eşsiz çini buluntuları, müzenin güney mekânında sergilenmektedir 11-14yylrda yine İznik'te üretilen İznik keramikleri kuzey mekânında teşhir edilmektedir  Halen müze seksiyonlarında, 2000'i aşkın arkeolojik eser, 300 sikke, 500 İznik çinisi ve seramiği ile 150 adet etnografik eser sergilenmektedir Teşhirde yer alan eserlerin %98'i bilimsel kazılardan ele geçen buluntulardır  Çevrede Yapılan Bilimsel Kazılar  1- Ilıpınar Höyük Kazısı: Orhangazi İlçesi sınırları içinde yer alan Ilıpınar Höyük'te, kazılara Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü başkanı Dr Jacob Roodenberg başkanlığında 1987 yılında başlanmıştır Türk-Hollanda bilim adamları ile öğrencilerin katılımı sonucunda yapılan kazılarda MÖ VI bin yılı kültür tabakasına kadar inilmiştir Çalışmalarda tarih öncesi dönemlere ait çok önemli bulgular ortaya çıkarılmıştır Bunlar arasında yer alan çeşitli ev kalıntıları, tarih öncesi dönemlere ait pişmiş toprak, kemik, taş, bronz aletler ile çeşitli mutfak eşyaları, ziraat aletleri, kozmetik kapları ile kolyeler, yapıldıkları dönemin yaşamı hakkında geniş bilgi vermektedir  Höyükte ortaya çıkarılan mezarlar da bize ölü gömme adetlerinin nasıl olduğunu göstermektedir  Höyük buluntuları arasında yapılan C14 analizleri, ziraatin bölgede ilk başladığı yerleşim yerinin Ilıpınar Höyük olduğunu kanıtlamaktadır  2- İznik Çini Fırınları Kazısı: İznik İlçe merkezinde, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölüm başkanı Prof Dr Oktay Aslanapa tarafından kazılara başlanmıştır 1994 yılından itibaren çalışmalar yine aynı bölüme ait öğretim üyesi Prof Dr Ara Altun başkanlığında, çeşitli bilim adamları ve öğrencilerin katılımıyla sürdürülmektedir 11-17 yüzyıllar arasında İznik keramik ve çinilerinin üretim merkezi olan bu yörede ortaya çıkan eserler ziyaretçileri büyülemektedir  Müzede sergilenen bu tür eserlerin %99'u bilimsel kazılarla ortaya çıkarılmıştır

  3- Menteşe Höyük Kazısı: 1995'ten beri İznik Müze Müdürlüğü denetiminde, Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarının katılımı ile yapılan çalışmalarda, Prehistorik Döneme ait önemli mimari buluntular ile objeler ele geçirilmiştir Bunlar İznik Müzesi'nde sergilenmektedir 1998 yılında ara verilen kazıya 1999 yılından itibaren devam edilecektir  4- İznik Tiyatro Kazısı: Dr Bedri Yalman başkanlığında bir grup bilim adamı ve öğrencilerden oluşan ekipçe çalışmalar 1980 yılından beri yürütülmektedir  MS II yüzyıla ait Roma tiyatrosu, düz arazide inşa edilmiş nadir örneklerden biridir 2/3 oranında açığa çıkarılmış olan tiyatro kazılarında ele geçen küçük buluntulardan bir bölümü müzede sergilenmektedir
 2. Asel
  Bayan Üye

  İznik müzeSi Nilüfer hatun imareti Resimleri


  znikmzesinilferhatunima-1-.jpg

  znikmzesinilferhatunima (2).jpg

  znikmzesinilferhatunima (3).jpg

  znikmzesinilferhatunima (3).jpg

  znikmzesinilferhatunima.jpg
+ Yorum Gönder


iznik nilüfer hatun imareti planı