+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Destan ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Destan ile ilgili bilgi
  Destan

  Destan milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir.
  Destanlar, Araplar’da “esatir”, Batı’da “myth” olarak adlandırılır. Destanlar ikiye ayrılır; Yapay ve Doğal Destanlar. Yapay Destanlar: yazarı belli olan,daha yakın zamanda YAZILAN ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken, Doğal Destanlar: anonim( yazarı belli olmayan),ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve SÖZLÜ destan türüdür. Destanlar İslamiyet’in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler. Ayrıca da çok uzun yazılardırlar.

  Destanlar 3 safhadan oluşur:
  1. Halkın benliğinde iz bırakan olaylar ve bunda rol oynayan kahramanlar,
  2. Olayın ağızdan ağıza aktarılması,
  3. Yazıya daha sonradan geçirilmesidir.

  Milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihi önem arz eden önemli olaylarını (doğal afetler, savaşlar, göç, yangın vb.) konu edinirler. Çoğu kez manzum olurlar. Tarih, etnografya, folklor gibi bilimler destanlardaki bilgilerden yararlanır.

  Özellikleri:
  1. Nazım şekli bakımından koşmaya benzer.
  2. Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı sınırlı değildir.
  3. Hece ölçüsünün 11’li kalıbı kullanılır.
  4. Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
  5. Destanda konu olarak toplumu ilgilendiren, heyecana getiren savaş, kahramanlık, isyan, yangın gibi konular, ayrıca; dalkavukluk, gülünç olaylar, parasızlık vb. işlenir.
  6. Bu türe en güzel örneklerden biri; Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman Destanı’dır.

  * Halk Edebiyatındaki en uzun nazım şeklidir. Bazı destanlarda dörtlük sayısının yüzü geçtiği görülür.
  ** Koşmadan farkı; uzun oluşudur.
  ***Âşık Edebiyatı nazım şekillerinden olan destan, milletlerin tarihine ait kahramanlıkları konu edinen halkın ortak malı olan destanlarla karıştırılmamalıdır. 2. Esma
  Devamlı Üye

  Sözlü edebiyat ürünlerinden biri olan Destan insanların henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla oturmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca destan ile ilgili bir çok kitap bulabilirsiniz.
+ Yorum Gönder


destanlar hakkında bilgi,  destan hakkında bilgi,  destan ile ilgili bilgi,  destanlarla ilgili bilgi,  destan ile ilgili bilgiler,  destanla ilgili bilgiler