+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Şiirde İmge Nedir - Örnek Şiirler - Türk Edebiyatında Son Dönem Şairlerin Şiirleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Şiirde İmge Nedir - Örnek Şiirler - Türk Edebiyatında Son Dönem Şairlerin Şiirleri
  Türk Edebiyatında Son Dönem Şairlerin Şiirleri

  • İnsanlar, gerçek hayatta var olan nesneleri, olayları duyu organlarıyla algılar; bu algılama insan bilincinde çeşitli işlemlerden geçer ve bireye göre farklı şekillere, durumlara dönüşür. Böylece "imge" oluşur.
  • Şiirde bütün imgeler, gücünü gerçeklikten alır.
  • İmgenin oluşumunda gerçekliğin dönüştürülmesinde bireyin yaşadıkları, sezgileri, tasarıları, kültürü, anlayış ve algılayışındaki farklılıklar etkilidir.
  • Birey, günlük hayatta kullandığımız dil göstergelerine, günlük hayatta gerçekliği olan dil ifadelerine yeni anlamlar yükleyerek gerçekliği dönüştürür.
  • Dönüşen ve değişen bu gerçeklik her okuru farklı boyutlarda etkiler. Bu etki ise okurun yaşına, eğitim ve kültür seviyesine, hayallerine, izlenimlerine, içinde bulunduğu duruma ve döneme göre değişir.
  • Aynı gerçeklik, farklı sanatçıların elinde farklı şekillere dönüşür. Böylece şiirsel gerçeklik oluşur.
  • Günlük dil ile şiir dili arasındaki temel farklılık, gerçekliğin ifade ediliş biçimidir.

  "Bu şeker kaç para?" "On lira"
  "Bu akşam çok eğlendim."

  "Köşkün muazzam bir Boğaz manzarası var." ifadelerinde "on lira, eğlenmek, köşk" sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.

  "Güzelliğin on par'etmez
  Bu bendeki aşk olmasa
  Eğlenecek yer bulamaz
  Gönlümdeki köşk olmasa"
  Âşık Veysel

  Dörtlükte ise on para etmek, "değerinin az olması"; "eğlenmek", oyalanmak, vakit geçirmek, teselli olmak"; köşk, "gönlün en güzel yeri, sevgilinin içinde bulunduğu yer" anlamlarında kullanılmıştır.

  • Dörtlüğün her okuyucuda çağrıştırdıkları farklıdır. Çünkü şiirde yan anlamlar, mecaz anlamlar vardır. Bu anlamlar, yoruma açıktır.
  • Şiirde dil şiirsel işleviyle kullanılır.

  Örnek şiir incelemeleri:

  Halk şiiri örneği (17. yüzyıl)

  SEMAİ

  Bugün ben bir güzel gördüm
  Bakar cennet sarayından
  Kamaştı gözümün nuru
  Onun hüsn ü cemalinden

  Salındı bahçeye girdi
  Çiçekler selama durdu
  Mor menekşe boyun eğdi
  Gül kızardı hicabından
  Ercişli Emrah

  "Bu gün ben bir güzel gördüm." ifadesi yaşadığımız dünyada gerçekliği olan şeylerdir. Günlük hayatta birçok güzel görmek mümkündür.
  "Bakar cennet sarayından." Güzel bir kız cennetteki bir saraydan bakamaz, evinin penceresinden bakar, ancak şair bu gerçekliği dönüştürerek, sevgilisini cennetteki hurilere, evini de cennetteki saraylara benzetmiştir.

  "Kamaştı gözümün nuru
  Onun hüsn ü cemalinden"

  Sevgilinin güzel olması gerçek hayatta olabilecek bir ifadedir; ancak güzelliğin çokluğundan gözlerin kamaşması gerçekliğin dönüştürülmesidir.

  "Salındı bahçeye girdi" Sevgilisinin ya da herhangi birinin bahçeye girmesi gerçekte olabilecek bir şeydir.

  "Çiçekler selama durdu
  Mor menekşe boyun eğdi
  Gül kızardı hicabından" ifadelerinde gerçeklik değişik yollarla dönüştürülmüştür. Çiçeklerin bahçeye tek bir sıra halinde dikilmiş olması, çiçeklerin dik durması gerçekte olabilir; ancak çiçekler, sevgili geldiği için selama durmaz. Aynı durum menekşe için de geçerlidir. Menekşenin boynu, doğal olarak zaten hafif eğiktir, bunun sebebi sevgilinin gelmesi değildir. Gülün renginin kırmızı olması ve utanan insanın yüzünün kızarması gerçekliktir; ancak gülün utancından kızarması gerçekliğin dönüştürülmesidir.

  Şiirde gerçeklik, benzetmelerle, abartmayla ve güzel sebebe bağlama yollarıyla dönüştürülmüştür. Bu imgeler, halk şiirinde kalıplaşmıştır. Ancak, her şair bu imgeleri yeniden kurgular.

  Son Dönem Türk Edebiyatı

  BAHAR ŞARKİSİ

  Titrek bir damladır aksi, sevincin
  Yüzünün sararmış yapraklarında;
  Ne zaman kederden taşarsa için
  Şarkılar taşırken dudaklarında
  Gözlerin kararan yollarda üzgün
  Ve bir zambak kadar beyazdır yüzün;
  Süzülüp akasya dallarında gün
  Erir damla damla ayaklarında
  Ahmet Muhip Dıranas

  "Titrek bir damladır aksi, sevincin
  Yüzünün sararmış yapraklarında"
  ifadesi, "Sararmış bir yaprağın üzerindeki yağmur damlası yaprak hareket ettikçe titreşiyordu, sallanıyordu." gerçekliğinden hareketle yazılmış olabilir. Sevincin yansımasının titrek bir damla olması, insan yüzünün sarı yaprak olması gerçeğin dönüştürülmüş şeklidir.

  "Ne zaman kederden taşarsa için.
  Şarkılar taşırken dudaklarında."
  "İnsanlar çok üzülebilirler, insanlar şarkı söyleyebilirler." ifadeleri bu dizelerin gerçeklik kaynağıdır. "İçin kederden taşması, dudakların şarkı taşıması" gerçekliğin dönüştürülmesidir. Şair bu dörtlükte, baharın tasvirini yapmakta, bunu yaparken de gerçekliği değiştirmekte, sözcüklere yan anlamlar, mecaz anlamlar yüklemektedir (Şarkıyı söyleyen rüzgârın etkisiyle ses çıkaran sararmış yapraklardır).

  "Gözlerin kararan yollarda üzgün
  Ve bir zambak kadar beyazdır yüzün,
  Süzülüp akasya dallarında gün
  Erir damla damla ayaklarında"
  "Gün batıyor."şeklinde ifade edebileceğimiz gerçeklik, yukarıda farklı imgelerle değiştirilmiştir. Gün, damla damla erimez, gün biter.

  Şair, mecaz ve yan anlamları çokça kullanarak gerçekliği yeniden kurgulamıştır.


  Sevgilinin güzel olması gerçek hayatta olabilecek bir ifadedir; ancak güzelliğin çokluğundan gözlerin kamaşması gerçekliğin dönüştürülmesidir.

  "Salındı bahçeye girdi" Sevgilisinin ya da herhangi birinin bahçeye girmesi gerçekte olabilecek bir şeydir.

  "Çiçekler selama durdu
  Mor menekşe boyun eğdi
  Gül kızardı hicabından" ifadelerinde gerçeklik değişik yollarla dönüştürülmüştür. Çiçeklerin bahçeye tek bir sıra halinde dikilmiş olması, çiçeklerin dik durması gerçekte olabilir; ancak çiçekler, sevgili geldiği için selama durmaz. Aynı durum menekşe için de geçerlidir. Menekşenin boynu, doğal olarak zaten hafif eğiktir, bunun sebebi sevgilinin gelmesi değildir. Gülün renginin kırmızı olması ve utanan insanın yüzünün kızarması gerçekliktir; ancak gülün utancından kızarması gerçekliğin dönüştürülmesidir.

  Şiirde gerçeklik, benzetmelerle, abartmayla ve güzel sebebe bağlama yollarıyla dönüştürülmüştür. Bu imgeler, halk şiirinde kalıplaşmıştır. Ancak, her şair bu imgeleri yeniden kurgular.
 2. Ziyaretçi

  harika olmuş..teşekkürler
 3. Ziyaretçi
  herkes bu şiirleri ezbere biliyolar ha ha ha
 4. Ziyaretçi
  Gerçekten çok sağol , güzel olmuş işime yaradı..

 5. Ziyaretçi
  çokk güzel olmuş

 6. Ziyaretçi
  Örneklerle vermeniz çok iyi olmuş sınavda çok işime yarayacak sanırım. Teşekkürler !

 7. Ziyaretçi
  bir şey dicem ben ya benzetme,abartma bunlar imge mi

 8. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Abartma imge ama benzetme bazı durumlarda imge olarak adlandırılabilir

  Sözlükte "imge" ne demek?
  1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya; duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.
  2. Özellikle şiirde söylenmek isteneni benzerlik ve anıştırmayla çarpıcı anlat-ma, imaj.
  3. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj


+ Yorum Gönder


imge nedir,  şiirde imge nedir,  şiirde imge,  şiirde imge örnekleri,  imge örnekleri,  edebiyatta imge nedir