+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Masal Ne Zaman Ortaya Çıktı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Masal Ne Zaman Ortaya Çıktı?
  Masal Ne Zaman Ortaya Çıktı?

  Hayatında hiç masal dinlememiş bir insan yoktur herhalde. Çünkü dünyanın tüm ülkelerinde masal anlatılır. Peki ama masallar nasıl ortaya çıktı?Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir kraliçe, karlı bir kış günü pencerenin önünde otururken Bu masalın devamını sanırız birçoğunuz biliyorsunuzdur. Evet doğru hatırladınız. Grimm Kardeşlerin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı böyle başlıyor. Eminiz Grimm kardeşlerin diğer masallarını da okumuş veya dinlemişsinizdir. Mesela Kırmızı Başlıklı Kız veya Oduncunun Çocukları gibi. Tabii bunların dışında daha birçok masal var. Sonuçta masallar tüm dünyada bilinir. Peki masallar nasıl ortaya çıktı? Bazı masallar yazılıyordu ama birçoğu kuşaktan kuşağa anlatılarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. İnsanlar masalları bir araya toplamaya ve kağıda dökmeye yaklaşık olarak 150 yıl önce başladılar. Masallar genelde resimlerle süslenerek basılıyordu. Gerçekle ilgisiMasalların gerçeklerle ilgisi yoktur, yani tamamen hayal ürünüdür. Masal okurken belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Masallarda genelde iyiler ve kötüler vardır. Peki birçok masalda kötüyü kim temsil ediyor? Evet bildiniz, kurt. Mesela Kırmızı Başlıklı Kız masalında, büyükannesine yemek götüren küçük kızı annesi uyarır: Aman, sağda solda oyalanma, kurda dikkat et ! Kurt, masallarda genelde kötüdür ve içinde yaşadığı orman da karanlık ve ürkütücü. Peki neden? Orman eski zaman insanları için her zaman güvensiz bir yerdi. Karanlıktı, içinde vahşi hayvanlar yaşıyordu ve her yerinden garip sesler duyuluyordu. Ama siz ormanı böyle hayal etmiyorsunuz değil mi? Çünkü ormanın, hayvanların ve bitkilerin yaşam alanı olduğunu biliyorsunuz. Hatta ormanların dünyamızın akciğeri olarak tanımlandığını da. Ormanlar havadaki karbondioksiti emerek, oksijen salıyorlar havaya. Fakat insanlar eskiden ormandaki hayvanların ve bitkilerin yaşamları hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Bilinmezler her zaman ****z ürkütücü değil midir? Kurdun yaşam biçimi de hiç bilinmediğinden insanlar bu hayvandan çok korkuyorlardı. Hırsızlar ve soyguncular insanların bu zayıf tarafından yararlanarak ormana saklanırlardı. Robin HoodYoksulların kahramanı Robin Hood'un da ormanda bir sığınağı vardı. Hırsızlar ormanda korkulacak bir şeyin olmadığını biliyorlardı. Ama sığınaklarını gizli tutmak için korkunç öyküler uyduruyorlardı. Orman, cadılar, büyücüler, cinler ve tuhaf yaratıklarla doluydu. Fakat insanlar zamanla korkularını yenmek için, gerçekte ürkütücü buldukları canlıları veya olayları komikleştirdiler. Ormandaki kötüler sonunda en aptal yaratıklara dönüştü. Masalların korkunç hayvanı kurt her zaman kaybeden haline geldi. Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt ile Yedi Keçi Yavrusu'nu hatırlayın. Belki de kurtların azalmasından bir yerde masallar sorumludur. Fakat sizler orman ve kurt, tabii diğer hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunuz için masalları korkmadan, büyük bir zevkli okuyorsunuz. Kaldı ki ister eski ister yeni masallar olsun hepsinden öğreneceğimiz bir şeyler mutlaka vardır. En azından okuma alışkanlığı edinmek için iyi bir basamaktır masallar. Ve size bir sır verelim: Biz büyükler bile zaman zaman masal okuruz! 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Masallar nasıl oluşmuştur

  Masallarn kaynakları konusunda bilim adamları üç görüş öne sürmektedir:
  a. Tarih Öncesi Görüş (Mitoloji Okulu),
  b. Tarihi Görüş (Hindoloji Okulu),
  c. Etnografik Görüş (Antropoloji Okulu)

  Hint – Avrupa dil dairesine giren milletlerin masalları, tespit edilemeyen bir tarihi devrin mirasıdır. Masallar eski mitlerin parçalanmış şekilleridir. Bunlar ancak içinden çıktıkları mitlerin kesin olarak açıklanmasıyla anlaşılabilir. Mitolojik görüş, masalları ve mitleri, Hint – Avrupa mitolojisinin devamı olarak kabul etmiştir. Hindoloji görüşü ise masalların kaynağının Hindistan olduğunu ve masalların çeşitli yollarla batıya taşındığını ileri sürmüştür.

  Mitolojik ve hindolojik görüşe tepki olarak ortaya çıkan antropolojik görüş, masalların kaynağı olarak Hindistan’a tanınan önceliği reddederek yeni bir teori ileri sürmüştür. Masalların tek kaynağı yoktur. Aynı kültür seviyesindeki insanların ortak inanç ve adetlere sahip olduklarından hareketle masalların farklı yerlerde birbirine benzer olarak ayrı ayrı meydana geldiklerini benimsemiştir.

  Masalların kaynağı ile ilgili yapılan bu sınıflandırma, ülkemizde de konunun uzmanları tarafından kabul görmüştür. Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu’nun Mitoloji Okulu, Hindoloji Okulu ve Antropoloji Okulu dediği bu sınıflandırma; Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nda, “Tarih Öncesi Görüş, Tarihi Görüş ve Etnografik Görüş olarak adlandırılmıştır. Türk masallarının kaynağı ile ilgili şimdiye kadar araştırma yapılmamıştır. Ancak, derleme ve sınıflandırma çalışmaları yapılmıştır.

  Türk masallarını ilk derleyen Rus Türkoloğu F. Wilhelm Radloff’tur. Radloff, 1866 ile 1907 yılları arasında Asya Türklerinden derlediği masalları on cilt olarak yayımlamıştır.

  Kunos’tan sonra Türk masallarını toplayıp çalışanlar arasında Albert Wesselski, George Jakob, Thedor Menzel ve Friedrich Giese’yi sayabiliriz.

  Pertev Naili Boratav’ın Wolfram Eberhard ile 1953 yılında yaptığı “Türk Masalları Tip Kataloğu”ndan sonra; Boratav önce 1955′te “Zaman Zaman İçinde” sonra 1969 yılında “Az Gittik Uz Gittik” adlı eserleriyle Türk masalları hakkında bilgi ve metinlere yer vermiştir.

  Türk masalları üzerine çalışanlardan birisi de Eflatun Cem Güney’ dir. Avrupalı masalcılardan yaptığı çevirilerden başka, kendisi de geleneğe uygun olarak çocuklara masallar yazmış ve derlemeler yapmıştır.

  Türkiye’de masal derlemesi yapan bir diğer araştırmacı Naki Tezel’dir. Yine Mehmet Tuğrul da Malatya masallarını derlemiştir. 1960′lı yıllardan sonra üniversitelerde de masal derleme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Özellikle, Ankara, İstanbul ve Erzurum üniversitelerinde yapılan tezler önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bunlardan Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Atatürk Üniversitesi’nde Saim Sakaoğlu, Bilge Seyidoğlu ve Umay Günay’a yaptırdığı doktora tezleri, masal derlemesi konusunda yapılan önemli çalışmalardır. Yaptırılan bu tezler daha sonra kitap olarak basılmıştır.

+ Yorum Gönder


masal ne zaman ortaya çıktı,  masal ne zaman ortaya cıkmıştır,  masallar ne zaman nasil ortaya çıkmıştır,  masal ilk olarak ne zaman ortaya cıkmştır