+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Edebiyat-Maya Türkçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MaiEf_
  Devamlı Üye

  Edebiyat-Maya Türkçesi
  Binlerce kilometre uzaklıkta da olsak, Güney Amerika’nın yerli halkı Mayaların bizimle bağlantısı uzun yıllardan beri yerli ve yabancı pek çok tarihçi ve antropolog tarafından kabul edilmiş bir olgu. Soyların bağlantısında en büyük delil her zaman olduğu gibi yine lisan olarak ortaya çıkıyor.

  Öyle ki, Atatürk dahi zamanında konu ile ciddi olarak ilgilenmiştir. Tahsin Mayatepek’i Güneş Dil Teorisi araştırmaları ile ilgili 1935-1937 yıllarında Meksika elçisi olarak atamış, ve anlamdaş olan tepe (Türkçe) - tepek (Maya dili) benzerliğinin keşfinden ötürü kendisine “Mayatepek” soyadını vermiştir. Mayatepek, toplam 14 değişik rapor hazırlayarak Atatürk’e sunmuştur. Bir zamana kadar sebebi belirlenemeyen şekilde kamuoyuna açıklanmayan raporlar, günümüzde çeşitli kitaplar vasıtasıyla yayınlanmıştır. Kitapçılarda ve kütüphanelerde “Mayatepek raporları” anahtar kelimeleri ile bulunabilirler.


  Aşağıdaki tabloda, Doç. Dr. Haluk Berkmen’in derlediği ve bugün de o coğrafyada büyük kısmı kullanılan Türkçe kökenli sözcükler mevcuttur. İncelendiğinde tesadüf ile açıklanamayacak benzeşmeler göze çarpacaktır (özellikle kırmızı yazılanlarda).

  Kuzey Amerika yerlileri gibi, Mayaların da Amerika kıtasına kuzey kutbunda bir zamanlar var olan kara ya da buz geçidinden geçerek ulaşan Proto-Türklerden köken aldığı düşünülüyor.

  Dil dışında Mayalardaki Güneş Kültü gibi ritüellerin de eski kültürümüzle büyük benzerlikler taşıdığı araştırmalarda ortaya konmuş durumda. Tüm dünyada çeşitli kültürlerin (Yunan mitolojisi gibi) imgeleri, popüler kültürden işyerlerindeki bilgisayar sunucu isimlerine kadar (Zeus, Ares vs.) girmişken, batı kültüründen asırlar önce tüm yerküreye yayılmış olan öz kültürümüzdeki onbinlerce yıllık birikimin günlük hayatta hiç bir şekilde yaşatılmaması, şu an için önemli bir eksik gibi duruyor.

  ahau ağa

  akab akşam

  baat balta

  bakah bükmek

  ça çam

  çetun çetin

  çol çolak

  hanhan hemen

  kutz kuş

  içil içinde

  dişi

  kaşnak kuşak

  kin gün

  kingüneş

  kişe kişi

  koça’ koca, büyük

  kul kul

  naa ana

  ol olmak

  tatak’ tutkal

  tepek tepe

  top toplamak

  toz toz

  otak otağ

  tokuruk tükürük

  tul tolu,dolu

  tulan’ dolgun

  tup’ dip

  tzekel çakıl

  ueez uyuz

  uiş işemek

  ul’ ulaşmak

  uy oy

  yaş yaş,taze


  yaşıl’ yeşil

  *
  Alıntı 2. Acil

  Edebiyat-Maya Türkçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder