+ Yorum Gönder
Masal ve Hikaye ve Eğitici Hikayeler Forumunda Halk hikayesi ile mesnevi arasındaki farklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Halk hikayesi ile mesnevi arasındaki farklar
  Halk hikayesi ile mesnevi arasındaki farklar

  Birtakım tarihsel şahsiyetlerin âşıkların halk arasında ünlü olmuş kahramanların serüvenlerini anlatan hikâyelerdir Nazım-nesir karışıktır Konuşmalar nazım anlatımlar nesirledir Destan geleneğinden hikaye geleneğine geçişi temsil eder Fakat halk hikâyelerinde düz yazı bölümleri destanlara oranla daha fazladır Dede Korkut Hikayeleri destan ve halk hikayesi öğelerini barındırması yönünden güzel bir örnektir
  Orta Asya’da başlayan halk hikayeciliği geleneği varlığını Anadolu’da sürdürmüştür Halk arasında ortaya çıkan ve anlatma esasına dayalı bu hikayelerde anlatıcı ozandır Ozanlar hikayeleri bağlama eşliğinde anlatır
  Halk hikayelerinin bazıları kahramanlık bazıları da aşk konuludur Kerem ile Aslı Arzu ile Kamber Aşık Garip… halk hikayelerinden bazılarıdır

  halk-hikayesi-ile-mesnevi-aras-ndaki-farklar.jpg

  MESNEVÎ

  Klasik Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerindendir Divan edebiyatı şiir geleneği içinde oluşan mesnevîler günümüzün roman ve modern öykü ihtiyacını karşılayan metinlerdir Beyit sayıları sınırsızdır Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır ve her beyit kendi arasında uyaklıdır (aa bb cc dd…) bu özelliklerinde dolayı uzun manzum eserler yazılmasına olanak sağlar Bir şairin yazdığı beş ayrı mesnevîyi bir araya getirdiği esere hamse denir Mesnevîler konularına göre ayrılır Konularına ve seçkin örneklerine göre mesnevîler aşağıda verilmiştir
  • Aşk konulu mesnevîler: Leylâ ile Mecnun (Fuzûlî) Yusuf İle Zeliha (Şeyyad Hamza)
  • Dinî konulu mesnevîler: Mesnevî (Mevlânâ) Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip)
  • Didaktik mesnevîler: Risaletün Nushiyeye (Yunus Emre) Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip) Nâbi (Hayriye)
  • Savaş ve kahramanlık mesnevîleri
  • Şehir tarihlerini anlatan mesneviler (şehrengizler) : Şehrengiz-i Bursa (Lamiî)
  • Eleştiri (yergi hiciv) içerikli mesnevîler: Harname (Şeyhi) 2. Acil

  Halk hikayesi ile mesnevi arasındaki farklar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hikaye,  hikaye resmi,  masal ve mesnevi arasındaki farklar,  mesnevi ile masal arasındaki farklar,  hikaye resimleri,  destan masal ve mesnevi arasındaki farklılıklar