+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Akyuvarın Yapısı - Akyuvarların Yapısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Akyuvarın Yapısı - Akyuvarların Yapısı
  Akyuvarların görevleri

  alyuvar.jpg

  Vücudu yabancı maddelerin zararlı etkilerine karşı korurlar. Bu cisimler, adlarından da anlaşıldığı gibi beyazdırlar. Lenf düğümlerinde ve kemik iliğinde oluştuktan sonra kan dolaşımına katılırlar. Ancak herhangi bir doku yabancı cisimlerden bir saldırı tehlikesiyle karşılaştığı zaman, bu kesime geçerler.
  Akyuvarlar koruyucu etkilerini zararlı maddeyi sarıp eriterek veya bağışıklık cisimlerini oluşturarak gösterirler.

  Akyuvarların birçok türü vardır. Bazofiller, monositler eozinofiller ve nötrofiller zararlı maddeleri sarıp eriterek, lenfosı’tler ve plasmositler ise bağışıklık cisimleri meydana getirerek etki gösterirler.

  Akyuvarlar, plazma içinde bulunan cisimciklerin en büyükleridir. Buna karşılık alyuvarlardan sayıca çok azdırlar. Akyuvarların çapı 10-12 mikron (1 mikron = 1/1000 mm.) kadardır. Alyuvarlar ise ancak 7-8 mikron çaptadırlar. Cranülositlerle monositler oldukça kısa ömürlüdürler. Ancak bir hafta yaşarlar. Hareket biçimleri amiplerinkini andırır.

  Eozinofillerin işlevi henüz tam olarak açıklanamamıştır. Ancak vücudun alerjik tepkilerinde görev aldıkları sanılmaktadır. Lenfositlerin bazıları birkaç hafta, bazıları ise4-5 yıl yaşar. Kan dolaşımında 10 yıl gibi uzun bir süre kalanlar da vardır. Bu yuvarlar bağışıklıkta önemli bir rol oynarlar.

  Nötrofiller kemik iliğinde meydana gelirler. Bu nedenle kemik iliğindeki nötrofillerin sayısı kandaki nötrofil sayısından on beş kat fazladır. Vücut daha fazla sayıda nötrofile gereksindiği zaman kemik iliğinde bulunanlar kana geçerler.

  Bu arada üretim de hızlandırılır ve böylece vücut gereksinimini karşılayacak sayıda nötrofil elde edilmiş olur. Herhangi bir dokuda bir hırpalanma olduğu zaman bu kesime kan ileten damarların çeperlerinde nötrofil biriktiği görülür. Nötrofiller daha sonra bu çeperleri aşarak dokunun zararlı maddelerin saldırısına uğrayan kesimine geçerler ve burada etkinlik gösterirler. Zararlı maddeleri çevreleyerek eritmeye çalışırlar. Nötrofillerden sonra dokuya, parçalanma ürünlerini toplayan ve nötrofillere benzer yok edici etki gösteren monositler gelir.
  Kandaki nötrofil yoğunluğunun artmasına nötrofili denir. Bu durum bakteri enfeksiyonu sırasında meydana gelir. Nötrofil yoğunluğunun azaldığı durumlar da vardır. Bu durum bir kan kanseri belirtisi sayılabilir. 2. Esma
  Devamlı Üye

  Akyuvarların bir diğer ismi ise lökosit olarak bilinmektedir. Akyuvarlar vücuda gelen bulaşıcı hastalıklara veya yabancı maddelere karşı korumakla görevlidir. Ayrıca akyuvarlar bağışıklık sisteminin önemli bölümlerini oluştururlar.
+ Yorum Gönder


akyuvarlar ne kadar yaşar,  alyuvarın yapısı