+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Elementler Ve Bileşikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Elementler Ve Bileşikler
  Elementler Ve Bileşikler

  Elementler Ve Bileşikler.gif

  Saf bir madde element ya da bileşik olabilir. Saf madde kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlerine aynlamıyorsa bu madde bir element’tir. Halen 115 elementin tanımlanması gerçekleştirilmiştir.

  Element, aynı cins atomlardan meydana gelen saf madde.

  elementlerin bazıları ve simgeleri
  H Hidrojen
  2 He Helyum
  3 Li Lityum
  4 Be Berilyum
  5 B Bor
  6 C Karbon
  7 N Azot
  8 O Oksijen
  9 F Flor
  10 Ne Neon
  11 Na Sodyum
  12 Mg Magnezyum
  13 Al Aluminyum
  14 Si Silisyum
  15 P Fosfor
  16 S Kükürt
  17 Cl Klor
  18 Ar Argon
  19 K Potasyum
  20 Ca Kalsiyum
  21 Sc Skandiyum
  22 Ti Titanyum
  23 V Vanadyum
  24 Cr Krom
  25 Mn Mangan
  26 Fe Demir
  27 Co Kobalt
  28 Ni Nikel
  29 Cu Bakır
  30 Zn Çinko
  31 Ga Galyum
  32 Ge Germanyum
  33 As Arsenik
  34 Se Selenyum
  35 Br Brom
  36 Kr Kripton
  37 Rb Rubidyum
  38 Sr Strontiyum
  39 Y İtriyum
  40 Zr Zirkon
  41 Nb Niobyum
  42 Mo Molibden
  43 Tc Tekhnetyum
  44 Ru Rutenyum
  45 Rh Rodyum
  46 Pd Palladyum
  47 Ag Gümüş
  48 Cd Kadmiyum
  49 In İndiyum
  50 Sn Kalay
  51 Sb Antimon
  52 Te Tellür
  53 I Iyot
  54 Xe Ksenon
  55 Cs Sezyum
  56 Ba Baryum
  57 La Lantan
  58 Ce Seryum
  59 Pr Praseodim
  60 Nd Neodim


  Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşiklerin genel özellikleri

  Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır.
  Bileşikler belirli formüllerle ifade edilirler.
  Bileşikle karışımın farkı:

  Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur.Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

  Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır.
  Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar. Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşurlar. Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler ya da su yakıcı olan oksijenden yanıcı olan hidrojenden meydana gelir. Ama kendisi söndürücüdür.
  Homojendirler.
  Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
  Tuz: NaCl
  Potasyum permanganat: KMnO4
  Asetik asit: CH3COOH
  Kalsiyum karbonat: CaCO3
  Amonyum fosfat: (NH4)3PO4
  Karbonat: CO3
  Nitrat: NO3
  Hidrojen klorür: HCl
  Kükürt dioksit: SO2
  Karbondioksit: CO2
  Glikoz: C6H12O6
  Su :H2O
  Amonyak : NH3
  Nitrik Asit : HNO3
  NaCl : * Tuz
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Elementler aynı cins atomlardan oluşurlar ve kendilerinden başka maddelere ayrılamazlar. Çok sayıda atom birleşerek elementleri oluştururlar. Bileşikler ise en az iki elementin bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelerdir.
+ Yorum Gönder


elementler ve bileşikler