+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Ünsüz yumuşaması ile ilgili örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ünsüz yumuşaması ile ilgili örnekler
  Ünsüz yumuşaması ile ilgili örnekler

  ns-z-yumu-amas-.jpg
  “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.

  p, ç, t, k
  SERT

  b, c, d, g-ğ
  YUMUŞAK

  dolap – ın → dolabın
  SERT YUMUŞAK
  p › b
  ünsüz yumuşaması

  ilaç – ım → ilacım
  SERT YUMUŞAK
  ç › c
  ünsüz yumuşaması

  kanat – ı → kanadı
  SERT YUMUŞAK
  t › d
  ünsüz yumuşaması

  gözlük – üm → gözlüğüm
  SERT YUMUŞAK
  k › ğ
  ünsüz yumuşaması

  ahenk – i → ahengi
  SERT YUMUŞAK
  k › g
  ünsüz yumuşaması

  örnek cümle;

  Bu güzel sonuca ulaşacağını tahmin etmiyordu.

  "sonuç" sözcüğünün sonunda bulunan "ç" sesi kendinden sonra gelen ünlünün etkisiyle yumuşayarak "c" ye dönüşmüştür.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  ünsüz yumuşaması nedir

  Ünsüz yumuşaması, Türkçedeki süreksiz sert ünsüzlerle (ç, k, p, t) biten sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, sözcüklerin sonundaki ç, k, p, t ünsüzleri yumuşayarak b, c, d, g, (ğ) ünsüzlerine dönüşmesiyle gerçekleşen ses olayıdır.

  ağaç-ı > ağacı
  kap-ı > kabı
  kitap-ı kitabı
  yurt-u > yurdu
  umut-u > umudu
  bayrak-ı > bayrağı
  yaprak-ı > yaprağı
  sağlık-ı > sağlığı

  Tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması görülmez:
  kart > kartı
  koç > koçum

  Ancak bazı istisnalar mevcuttur:
  blok > bloğu
  kurt > kurdu

  Yabancı dilden Türkçeye geçen sözcüklerde yumuşama olmaz.
  bisiklet > bisikleti
  kart > kartı

  Özel isimlerde bu kural, yazı dilinde uygulanmaz.
  Tokat'ı
  Zonguldak'ı
  İzmit'i

  Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine “ünsüz yumuşaması” meydana gelir.

  gel – ecek – iz → geleceğiz
  SERT YUMUŞAK
  k › ğ
  ünsüz yumuşaması

  NOT: Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde “ünsüz yumuşaması” görülmez.

  hukuk – un → hukukun
  saç – ım → saçım
  devlet – in → devletin
  çöp – ü → çöpü

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI

  İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Buna “ünsüz değişimi” denir. Elbette bu özellik, ancak yukarıda da söylediğimiz sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. Bunlar p, ç, t, k sert sessizleridir. Örneğin; “ağaç” sözcüğüne -i hal ekini getirsek, sözcüğün sonundaki “ç” sert sessizi yumuşayarak “c” olur; yani “ağacı” şeklinde yazılır.

  Örnek: dolap – a > dolaba, çekiç – e > çekice, kanat – ı > kanadı, yemek – e > yemeğe

  Yukarıdaki örneklerde sert sessizlerin yumuşadığı görülüyor. Ancak bu kural her sözcükte geçerli değil.

  Örneğin; “Davranışları, doğruluğunun kanıtıdır.” cümlesinde altı çizili sözdeki “t” sert ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı halde yumuşamamıştır.

  Hangi sözcükte bu yumuşamanın olacağı hangisinde olmayacağı, belli bir kurala bağlanamaz. Hatta tek heceli sözcüklerin çoğunda olmazken, bazılarında olabilir. Bunu sözcüğün günlük kullanımlarını dikkate alarak anlayabilirsiniz.

  Örnek: tek – i > teki, çok – u > çoğu görüldüğü gibi birincide değişim olmadığı halde ikincide olmuştur.

  Dilimize Arapçadan geçen ve son hecesindeki ünlünün uzun okunduğu kelimelerde ünsüz değişimi yapılmaz.
  Örnek: “Sınavda hukuku seçecekmiş.” cümlesindeki altı çizili söz buna örnektir.

  Bazı sözcüklerde ise ses iki ünlü arasında kalmamasına rağmen yumuşar.
  Örnek: kalp – i > kalbi, art – ı > ardı, renk – i > rengi, harç – ı > harcı

  Görüldüğü gibi iki ünlü arasında kalmadığı halde “p, ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşamıştır. Bazı sözcüklerde ise bu seslerin yumuşamadığı görülür.

  Örneğin; “Sonunda işler sarpa sardı.” cümlesinde altı çizili sözcükte yumuşama olmamıştır.

  Örneğin; “Zonguldak’a yerleştiklerini duydum.” cümlesinde altı çizili sözdeki “k” sert sessizi yumuşamamış ancak biz onu okurken “Zonguldağa” diye okumalıyız

+ Yorum Gönder


ünsüz yumuşaması ile ilgili örnek cümleler