+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Elementlerden Bileşik Oluşturma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Elementlerden Bileşik Oluşturma
  Elementlerden Bileşik Oluşturma deneyi

  Elementlerden Bileşik Oluşturma.jpg

  Demir (Fe) İle Kükürt (S) Elementlerinden Kimyasal Yolla Demir Sülfür (Fes) Bileşiğinin Elde Edilmesinin Gözlenmesi

  Deneyin Amacı:
  Elementlerden bileşik oluşumunu görmek, kütlenin korunumu yasasını doğrulamak.

  Hazırlık Soruları:

  1-Endotermik ve ekzotermik reaksiyonları araştırınız. Örnekler veriniz.
  2-Azot fabrikalarında açığa çıkan kükürt gazının oluşum sebebini araştırınız.

  Kullanılan Araç Ve Gereçler:

  1- bir deney tüpü
  7- kükürt tozu
  13-destek çubuğu
  2-üç adet saat camı
  8- demir tozu
  14-bir büyüteç
  3-terazi ve tartım takımı
  9- bağlama parçası
  15- spatül
  4-ispirto ocağı
  10- bez parçası
  16- tüp maşası
  5-saçayak
  11- bunzen kıskacı
  17- balon
  6-bir adet üçayak
  12-mıknatıs
  18- kibrit

  Deneyin Yapılışı:

  1- 7 gram demir tozu ile 4 gram kükürdü spatül yardımıyla teraziye koyup tartarak, ayrı ayrı saat camlarına koyunuz.
  2-Bunları diğer saat camına koyarak karıştırınız. Büyüteçle bu karışımı inceleyiniz.
  3-Karışıma mıknatıs yaklaştırınız ve sonuçlarını gözlemleyiniz.
  4-Oluşturduğunuz karışımı deney tüpüne doldurunuz.. Yukarıdaki şekil düzeneğini hazırlayınız.
  5-Çıkacak olan gazlar zehirli olduğundan tüpün ağzına balon bağlayınız.
  6-Hazırladığınız demir tozu ve kükürt karışımını ısıtınız. Isıtma sırasında karışımdaki değişiklikleri gözlemleyiniz.
  7-Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra elde ettiğiniz oluşumu soğumaya bırakınız.
  8-Soğuduktan sonra deney tüpünü bir bezle sarıp çekiçle kırınız. Oluşan yeni maddeyi saat camına koyunuz.
  9-Elde ettiğiniz yeni maddedeki değişiklikleri gözlemleyiniz. Yeni maddeye mıknatıs yaklaştırınız, mıknatıs tarafından çekiliyor mu?
  10-Yeni maddeyi büyüteçle inceleyiniz, demir ve kükürt taneciklerini görebiliyor musunuz?
  11-Yeni madenin kütlesi reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamına eşit mi?


  Deneyin Sonucu:

  Yeni maddeyi elde etmek için kullandığınız demir tozunun gri, kükürt tozunun ise sarı renkte olmasına karşın, oluşan yeni maddenin rengi
  siyahtır. Demir tozları mıknatıs tarafından çekilmesine karşın, oluşan yeni madde mıknatıs tarafından çekilmez. Bu maddeyi büyüteçle
  incelediğinizde , içinde kükürt ve demir tozu taneciklerini göremezsiniz. Oluşan yeni maddenin kütlesi, reaksiyona giren maddelerin kütleleri
  toplamına eşittir.
  Demir + Kükürt + Isı ® Demir sülfür

  Fe + S + Isı ® FeS

  7 gram demir tozu + 4 gram kükürt tozu = 11 gram demir sülfür bileşiği

  Teorik Bilgi: Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Oluşan yeni maddelerin özellikleri kendini
  oluşturan elementlerin özelliklerinden farklıdır. En az iki atomun kimyasal reaksiyonlarla, belirli oranlarda birleşerek
  oluşturdukları yeni saf maddelere BİLEŞİK denir. Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı,
  reaksiyon sonucu meydana gelen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Fransız bilgini LAVOSIER ‘in bulduğu bu kanuna
  “ kütlenin korunumu kanunu” denir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Elementler birleşik oluştururken kendi özelliklerini tamamen kaybederler yani oluşan birleşikte özelliklerini göstermezler. elemenler birleşik olutururken aralarında kimyasal bağlar oluşur. eğer bileşik metal ve ametal arasında oluşuyorsa aradaki bağ iyonik bağdır,eğer ametal ametal arasında oluşuyorsa kovalent bağdır.
+ Yorum Gönder


bileşik oluşturma