+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Gazlar hakkında geniş bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Gazlar hakkında geniş bilgiler

  Gazlarla ilgili bilgileri

  ÖZELLİKLER

  Madde ve özellikleri konusunda maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç fiziksel halinin olduğunu söylemiştik.
  Bu konuda maddenin gaz halini inceleyeceğiz.

  Gazlar hakkında geniş bilgiler.jpg

  GAZLAR: Belirli hacmi ve şekli olmayan koyuldukları bütün kapları dolduran maddelerdir. Gazlar sıkıştırıldıklarında hacimleri büyük ölçüde sıkıştırılabilen maddelerdir.
  Gerçek gazların özelliklerini inceleyebilmek çok zor olduğundan ilim adamları ideal gaz modelini geliştirmişlerdir. İdeal gaz gerçekte var olmayan bir gazdır.

  * Gazların sıcaklığını çok artırıp basıncını çok düşürdüğümüzde gerçek gaz ideal gaz gibi davranır.

  * Gazlar üzerindeki basıncı artırıp sıcaklığını düşürürsek gaz sıvılaşır.

  * Gazların görünür özelliklerinden faydalanarak görünmeyen özelliklerini inceleyen teoriye KİNETİK GAZ TEORİSİ denir.


  İDEAL GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

  1. Gaz taneciklerinin hacimleri, tanecikler arası mesafe yanında sıfır kabul edilir.
  2. Tanecikler arasındaki etkileşim (itme ve çekme kuvvetleri) sıfır kabul edilir.
  3. Gaz tanecikleri birbirleriyle ve içinde bulundukları kabın iç yüzeyiyle sürekli çarpışırlar. Bu çarpışmalar fiziksel olup esnek çarpışmadır.
  4. Gaz taneciklerinin özellikleri incelenirken ölçülebilen özellikleri üzerinde durulur.

  Basınç (P)

  Kapalı bir kapta gaz basıncı manometre ile ölçülür. basınç birimi atmosferdir.
  1 Atmosfer basıncı: 0C, deniz seviyesinde 76cm yüksekliğindeki civa sıvısının tabana yapmış olduğu basınca eş değer açık hava basıncına 1 atm denir.

  Hacim (V)
  Bir maddenin uzay boşluğunda doldurduğu yere hacim denir. Gazların hacmi koyuldukları kapların iç hacimlerine eşittir. Hacim birimi olarak gazlarda genellikle Litre (L) kullanılır.

  Mol Sayısı (n)
  Bir maddenin tanecik sayısının Avogadro sayısıyla kıyaslanmasından elde edilen bir niceliktir. Daha önceki konularımızda mol kavramını detaylı olarak gördük.

  Sıcaklık (T)
  Sıcaklık bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Termometre denilen aletle ölçülür. Gazların ortalama kinetik enerjisi ile mutlak sıcaklık doğru orantılıdır.

  GAZLARDA DİFÜZYON (YAYILMA)


  Bir gaz karışımında gazlar birbirleri içerisinde yayılırken (Yol alırken) yaptıkları hız ya da aldıkları yol molekül kütlelerinin kareköküyle ters orantılıdır.

  1. Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar.
  2. Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşit olacağından yayılma hızı molekül kütlesinden etkilenir.
  3. Molekül kütlesi küçük olan gaz daha hızlı hareket eder.
  4. Molekül kütlesi büyük olan gazın özkütlesi de büyük olacağından hızları özkütlesiyle ters orantılıdır.  Hakkında Kısaca Yazılar

  • Esma Şeker
   Görevli Bayan

   Maddenin üç hali vardır. Bunlar katı, sıvı ve gazdır. Maddenin üç halinden biri olan gaz yoğunluğu az fakat akışkanlığı fazladır. Gazların oluşturdukları karışıma homojen karışımlar denir.
  + Yorum Gönder


  gazlar hakkında bilgi,  gazlar hakkinda hersey