+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Aşık Nasıl Olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Aşık Nasıl Olunur
  halk edebiyatında aşık nasıl olunur kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Aşık Nasıl Olması Gerekir

  Halk Edebiyatında Aşık.jpg

  Halk arasında âşık sözcüğüyle anılan ozanların oluşturduğu dindışı edebiyattır. Âşıklar, saz eşliğinde koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım biçimleri düzer ve söylerler. Halkı hem eğlendirir, hem de yerine göre hikmetli, öğütlü şiirleriyle eğitirler. Başka ozanların şiirlerini (usta malı şiirleri) söyledikleri de olur. Genellikle dindışı konuları işlerler. Aşk, özlem, ölüm, gurbet gibi temalar ön plandadır. Doğa ile ilgili temalar araç olarak kullanılır. Ancak âşıkların doğaya bakışları daha gerçekçi, canlı ve somuttur. Okuma ve yazma bilen, şehirlerde yetişip tahsil görmüş olanlar arasında aruz vezniyle Divan Edebiyatı tarzında şiirler söyleyenler de görülmekle birlikte hece ölçüsünü, dörtlük birimini, koşma, semai, varsağı, destan nazım biçimlerini kullanırlar.

+ Yorum Gönder


halk edebiyatında aşık nasıl olunur,  halk ozanı nasıl olunur,  halk edebiyati nasil asik olunur,  Aşık nasıl olunur halk ,  ozan nasıl olunur