+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Semai Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Semai Nedir
  halk edebiyatında semai nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Semai

  Halk Edebiyatında Semai.jpg

  Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsüyle koşma biçiminde söylenen şiir. Genellikle en az üç, en çok da 5-6 dörtlük olduğu gibi, altı dörtlükten fazla semailer de vardır. Koşmadan, ölçüsü ve ezgisiyle ayrılır. Özel bir ezgiyle söylenen semaide sevgi, doğa, ayrılık temaları işlenir. Aruzlu semailer gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde olabilirler. Burada ayırıcı özellik ezgidir. Aynı kalıpta olup bir dizesi ikiye bölünebilen semailere de "musammat semai" denir. Aynı kalıba mefâilün-fâulün ya da mefâîlün parçalarının ikinci dize olarak eklenmesiyle oluşan semailer ise "
  ayaklı (yedekli) semai" adını alır.

  Semai, halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.

 3. Muhammed
  Özel Üye
  Sekizli hece ölçüsüyle söylenen sevgi, ayrılık ve doğa içerikli şiirlere Semai adı verilir. En az üç, en fazla ise altı dörtlük halinde söylenebileceği gibi altı'dan fazla olan Semai'lerde mevcuttur.
+ Yorum Gönder