+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Sagu Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Sagu Nedir
  halk edebiyatında sagu nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Sagu

  Halk Edebiyatında Sagu.jpg

  Sagu, ölen bir kişinin ardından yazılan bir tür ağıt şiiri. Genelde ölen kişinin erdemlerini ve yiğitliklerini konu alır. 7'li hece ölçüsü ile yazılır. Edebi sanatlara yer verilir. Dörtlüklerle yazılır. Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini ; kalanların acısını ve duyulan üzüntüyü dile getirir. sagu nazım şekliyle söylenir. Bu şiirlere İslâmiyet sonrası halk edebiyatında ağıt, Divan edebiyatında mersiye denir.Yuğ denilen ölüm törenlerinde söylenir.Divan-ı Lugatit-it Türk'teki Alp Er Tunga (Saka Türklerinin yazdığı) sagusu bu türün önemli bir örneğidir.

+ Yorum Gönder