+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Destan örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Destan örneği
  halk edebiyatında destan örneği kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Destan Hakkında Bilgi


  Halk Edebiyatında Destan örneği.jpg

  Destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş,göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş çok uzun manzum eserlerdir. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir.
  Mitoloji,
  efsane,
  folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.

+ Yorum Gönder