+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Açı Çeşitleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Açı Çeşitleri Nelerdir
  Lütfen arkadaşlar bana Açı Çeşitleriyle ilgili kısa bilgi ve bu açı çeşitleri ile ilgili bir kaç tane örnek verebilir misiniz? 2. Diyar
  Yeni Üye

  Açı Çeşitleri Hakkında Bilgi

  Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşmesi sonucu açı meydana gelir.İki ışının başlangıç noktası olan ortak uç,açının köşesidir.Oluşan açı, bulunduğu düzlemi iç bölge ve dış bölge olmak üzere ikiye ayırır.Açının kolları arasında kalan bölgeye açının iç bölgesi,kolları dışında kalan bölgeye açının dış bölgesi denir.Birde açının üzeri yani kendisi vardır.Bu iki bölgede olmayan noktalar açının üzerinde olur.

  a-e-itleri.png


  Açılar isimlendirilirken köşe noktasındaki harfi ortaya getirmek şartı ile sağdan ve soldan başlayarak 3 büyük harf ile yada sadece köşe noktasındaki büyük harf ile isimlendirilir.

  ABC veya CBA veya B aşısı şeklinde gösterilir.

  Verilen bir açıyı iki eş açıya ayıran ışına açıortay denir.Yani açıortay demek açıyı ortalayan demektir.Açıortay açının iç bölgesindedir.Açıortayın ayırdığı açılara ölçüleri eşit olduğu için eş açılar denir.

  Komşu Açılar

  Köşeleri ve bir kenarları ortak olan açılara komşu açılar denir.Komşu demek yan yana demektir bu yüzden komşu açıların bir duvarları ortaktır.

  Tümler Açılar

  Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir.Bu açılar eğer komşu ise komşu tümler açılar denir.Bir açının tümleri veya tümleyeni sorulduğunda 90 dereceden çıkarırız.

  50 derecenin tümleyeni 40 derecedir. A açısın tümleyeni 90-A ‘dır.


  Bütünler Açılar


  Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir.Bu açılar eğer komşu ise komşu bütünler açılar denir.Bir açının bütünleri veya bütünleyeni sorulduğunda 180 dereceden çıkarırız.

  150 derecenin bütünleyeni 30 derecedir. A açısın bütünleyeni 180-A ‘dır.


  Ters Açılar

  Kesişen iki doğru üzerinde meydana gelen 4 açıdan zıt yöne bakan açılara ters açılar denir.Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

  Dar Açı


  Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılara dar açı denir.

  Dik Açı


  Ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı denir.

  Geniş Açı


  Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı denir.

  Doğru Açı


  Ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı denir.

  Tam Açı


  Ölçüsü 360 derece olan açılara tam açı denir.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  açı çeşitleri ve özellikleri

  Açı;
  başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimi. Başlangıç noktasına açının köşesi, ışınların herbirine de açmın kanarları denir. Açı iki biçimde adlandırılır.

  Işınlar arasındaki alan açının iç bölgesi, ışınlar dışındaki alan açının dış bölgesi, ışınlar ise açının kendisidir.

  Çeşitleri:

  Komşu açı: Köşeleri ve birer ışınları ortak, ortak olan ışını öteki iki ışının arasında olan açı.

  Komşu tümler açı: Hem komşu hem de tümler olan açılar. Komşu bütünler açı. Hem komşu, hem de bütünler (toplamları 180°) olan açılar. Bir çokgende A, B, C, D ve E açıları iç açı, B’ ve C’ açıları dış açıdır. Çokgenin bir köşesinde bulunan iki açıdan iç bölgesinde olana iç açı, dış bölgesinde olana dış açı denir.

  Merkez açı: Köşesi çemberin merkezinde olan ve kenarları yarıçap olan açı.

  Çevre açı: Köşesi çember üzerinde olan ve kenarları çemberin birer kirişi olan açı.

  Teğet-kiriş açı: Bir kenarı çembere teğet, öteki kenarı çemberin kirişi olan ve köşesi teğetin çembere değdiği nokta olan açı.

  Ölçek açı:
  Köşesi iki düzlemin arakesiti üzerinde kenarlarından biri bir düzlemde, ikincisi öteki düzlemde olan ve kenarları arakesit doğrusuna dik olan açı.

  Açı Birimleri:

  Derece: Herhangi bir çemberin uzunluğunun 360 eşit parçasından bir tanesinin iki ucunu merkezle birleştiren iki yarıçap arasındaki açıklığa bir (1°) derecelik açı denir. Bir derecelik açının 1/60′ına dakika, bir dakikalık açının 1/60′ına 1 saniyelik açı denir. Derece (°), dakika (‘), Saniye (“) işareti ile gösterilir. 18 derece 26 dakika 33 saniye+18° 26′ 33″ biçiminde gösterilir.

  Grad: Bir çemberin uzunluğu 400 eşit parçaya bölünüp birinin iki ucunu merkezle birleştiren iki yarıçap arasındaki açıklığa 1 grad denir. Grad g simgesi ile gösterilir 1/10′una desigrad, 1/100′üne santigrad ya da grad dakikası, 1/1.000′ine miligrad, 1/10.000′ine desimiligrad ya da grad saniyesi denir. Grad dakikası (c), grad saniyesi (cc) simgesi ile gösterilir. Örnek: 26 grad 51 c 64 cc vb.

  Radyan: Herhangi bir çemberde, yarıçapa eşit uzunlukta bir çember parçasını gören merkez açıya 1 radyan denir. Çemberin yarıçapı R olduğuna göre, çevresi=2R’dir. Çemberin merkez açısı ise 2R/R = 2 = 6.2832 Radyan’dır.

  Tam: Herhangi bir dairede çemberin 1/64′ini gören merkez açı 1 tam’dır. Tamın 1/100′üne ml milyem denir. Bütün çember 6.400 milyemdir. Topçulukta kullanılır.

  Açı Birimlerinin Birbirlerine Çevrilmesi:

  Herhangi bir birimde verilen açıyı başka açı ölçü birimine çevirmek için, bir çemberin merkez açısının 360°, 400 grad, 2 radyan, 64 tam ve 6.400 milyem olduğunu bilmek ve buna göre orantı kurmak gerekir. Ya da aşağıdaki bağıntıdan yararlanır. D/1.800=G/200 = R/ = T/32 = M/3.200

  Örnek: 36 derece kaç grad, radyan, tam ve milyemdir? 36° = 40 G = 0.628 = 6.4 T = 640 M.
  a-e-itleri-ve-zellikleri.jpg

 4. Ziyaretçi
  Açı Çeşitleri : Dik Açı, Geniş Açı, Dar Açı, Doğru Açı, Tam Açı (Doğru Parçası)  Zehra Neva

+ Yorum Gönder


açı çeşitleri,  açı çeşitleri nelerdir