+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Aşıklık Geleneği Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Aşıklık Geleneği Nedir
  Arkadaşlar lütfen bana halk edebiyatında yer alan Aşıklık Geleneği hakkında uzun bilgi verebilir misiniz? Teşekkür Ederim yardımlarınız için. 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Halk Edebiyatında Aşıklık Geleneği

  kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Âşıklık çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı, âşık olmak, âşıklığı sürdürmek için uyulması gereken kuralları olan bir gelenektir. Âşık edebiyatı, ozan - baksı geleneğinin Anadolu'da yaşama biçiminin değişimiyle ortadan kalkması üzerine oluşmuştur.Âşıklık geleneğinde sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) veya birkaç özelliği birden taşıyan geleneğe bağlı olarak şiir söyleyenlere "âşık", bu söyleme biçimine "âşıklık - âşıklama", âşıkları yönlendiren kurallar bütününe de "âşıklık geleneği" adı verilir."

  Halk Edebiyatında Aşıklık.jpeg

  Aşıklık Gelenekleri


  Bir toplulukta eskiden olmalarından ötürü saygın tutulup,kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar,alışkanlıklar,bilgi,töre ve davranışlar olarak ifade edilen aşıklık geleneği diğer kültür değerlerinde olduğu gibi,belirli bir işlevi yerine getirmek,bir ihtiyacı karşılamak üzere geleneksel kültürün yarattığı kültür değeridir.Halk şiirinde aşıkların şiirlerini dörtlük düzenine göre söylemesi gelenektendir.Yine dörtlük düzeninde hece ölçüsünü ve bu ölçünün yedili,sekizli, onbirli olanlarını kullanmaları geleneğin belirgin örneklerindendir.

  Aşıklık geleneklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1)Mahlas Alma
  2)Rüya Sonrası Aşık Olma. (Bade içme)
  3)Usta - Çırak
  4)Atışma - Karşılaşma
  5)Leb - değmez (dudak değmez)
  6)Askı (muamma)
  7)Dedim - Dedi Tarzı Söyleyiş
  8)Tarih Bildirme
  9)Nazire Söyleme
  10)Saz Çalma.

+ Yorum Gönder


aşıklık geleneği nedir,  aşık ve aşıklık geleneği hakkında bilgi,  aşıklık geleneği hakkında bilgi,  aşıklık gelenekleri,  aşıklık geleneği,  aşıklık geleneği vikipedi