+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Varsağı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Varsağı Nedir
  halk edebiyatında varsağı nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Varsağı Hakkında Bilgi

  Özel bir ezgiyle söylenen koşmaya denir. Önce Güney Anadolu'da yaşayan Varsak Türkleri tarafından söylendiği için bu adla anılır. Semâiye benzer. Hece ölçüsünün en çok sekizli kalıbıyla yazılır. 4+4 duraklı veya duraksız olur. Kafiye şeması şöyledir: Xaxa bbba ccca.

  Halk Edebiyatında Varsağı.jpg
  Semâiden ezgi yönüyle ayrılır. Varsağı yiğitçe bir havayla okunur. Çokluk içinde
  "bre", "hey", "hey gidi", gibi ünlemler yer alır. Bu ünlemlerin bulunmadığı varsağılar ezgisiyle fark edilir. Güney Anadolu'da Maraş'tan Mersin'e kadar uzayan bölgede yaşayan Varsak Türkleri, Selçuklular zamanında Anadolu'ya yerleşmişlerdi. Varsağı, Varsak Türkleri'nin kendilerine özgü bir ezgiyle söyledikleri türkü biçimidir.
  Halk edebiyatında en çok varsağı söyleyen aşık, Karacaoğlan'dır.
  Varsağı Özellikleri:
  1. Güney Anadolu'da yaşayan Varsak Türkmenlerine ait halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir.
  2. Özel bir bestesi vardır.
  3. 8'li hece ölçüsü ile söylenir.
  4. Varsağıda hayattan ve talihten şikayet gibi konular da işlenir.
  5. Şiirin sonuna doğru mahlas kullanılır.
  6. Yaygın olmayan bir nazım şeklidir.
  7. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.
  Not: Semai ile benzerlik gösterir. Varsağının semaiden farkı, ezgisi ve "Bre, hey" gibi ünlemler kullanılarak erkekçe, yiğitçe bir söyleyişe sahip olmasıdır.
+ Yorum Gönder