+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Aruz ölçüsüyle Yazılan Nazım şekilleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Aruz ölçüsüyle Yazılan Nazım şekilleri Nedir
  Bana acil halk edebiyatında aruz ölçüsü ile yazılmış nazım şekilleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar. 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Aruz Ölçüsüyle Yazılan Nazım Şekilleri

  halk-edebiyat-nda-aruz.jpg

  Halk edebiyatında, bilhassa 17. yüzyıldan sonra bazı divan edebiyatı şekilleri de kullanılmış ve bunlara özel isimler verilmiştir. Hatta divan şiirinin mazmunlarını da kullanmışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında halk şairlerinin, aydınlar ve divan şairlerince hor görülmelerinin, değersiz ve güçsüz sayılmalarının etkisi de vardır. Halk şiirinin Divan şiirinden aldığı belli başlı nazım şekli gazeldir. Gazel şeklinde şiir söylemek Yunus Emre ile başlamıştır.

  Yunus Emre, dört mısra hâlinde kabul edilmesi mümkün olan musammat (mısra ortaları da kafiyeli) gazel şeklini kullanmıştır. Böylece bir gazel-koşma kaynaşması ortaya çıkmıştır.

  Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir
  Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir
  Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir
  Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir

  Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam
  İki kanat takmam, biraz uçasım gelir
  Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme
  Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir
  Yunus Emre
  17. yüzyılda Gevheri ve Âşık Ömer, aruz veznini, divan şiiri dilini ve nazım şekillerini büyük ölçüde kullanmışlardır. Bu bir gelenek hâlini almış ve XIX. asrın sonuna kadar devam etmiştir.

  Saz şairleri aruz ölçüsüyle ‘selis, divan, semai ve kalenderi’ söylemişlerdir. Bunlar birbirlerinden vezinleri, makamları ve ahenkleri ile ayrılmaktadır. Bunlar genellikle dörtlüklerle söylenmiştir.

+ Yorum Gönder