+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Kayaç hakkında ansiklopedik bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Kayaç hakkında ansiklopedik bilgi
  Kayaç hakkında ansiklopedik bilgi

  kaya-.jpg

  Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütündür.
  Granit ve bazalt çeşitli minerallerden, kumtaşı değişik özelliklerde kum boyutundaki tanelerin sıklaşmasından, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır.
  Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır:
  Tortul
  Magmatik
  Metamorfik (Başkalaşım)
  Magmatik kayaç yerin derinliklerinde bulunan çeşitli elementlerce zengin eriyik olan magmanın derinlerde ya da yüzeyde katılaşması sonucu oluşur. Metamorfik kayaçlar var olan magmatik ya da tortul kayacın yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması sonucu oluşur. Tortul kayaçlar ise magmatik, metamorfik ya da tortul kayaçların ayrışması, aşınması ve bir çökelme havzasında birikmesi ve ardından taşlaşması sonucu oluşur. Magmatik ve metamorfik kayaçlar tüm yer yuvarının yüzde 95ini meydana getirmesine karşın yer kabuğunun sadece yüzde 25lik kısmını oluşturur.
  Kayaçlar sürekli döngü halindedir. Bir magmatik kayaç sıcaklık ve/veya basınç altında metamorfik kayaca, metamorfik bir kayaç sıcaklıkla eriyerek magmaya ardından da magmatik kayaca, hem magmatik kayaç hem de metamorfik kayaç ayrışarak tortul kayaca dönüşür. Buna kayaç döngüsü (bak. Kayaç Döngüsü) adı verilir.
  Kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır.
  Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerin ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde, aynı düzende oluşmuştur. Yani eski jeolojik devirlere ait kayaçların oluşumu bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olayların ışığı altında yorumlanabilir. Böylece kayaçlar oluşumu sırasında mevcut olan doğal ortamı aynen yansıtırlar.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Kayaçlar mineral veya taş parçalarının bir araya gelmesiyle yada çok sayıda mineralin bir araya gelmesiyle oluşan katı birikintilerdir. Kayaçlar mineral yapılarına ve kimyasal bileşinlerine göre ayrılırlar üstelik kayaçlar çeşitlidir.
+ Yorum Gönder