+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Tanzimat Fermanı Dönemi Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı Dönemi Özellikleri
  Tanzimat Fermanı Dönemi Özellikleri

  Tanzimat Fermanı Dönemi.jpg
  1)-En önemli özelliği padisahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde olduğunun ifade edilmesidir.
  2)Tanzimat Fermanı ANAYASACILIĞA ve DEMOKRASiYE (hukuk devletine, yani hukukun üstünlüğü esasına
  dayanan devlet anlayısına)geçisin (BATILILASMANIN) ilk asamasıdır.
  3)Bu fermanın hazırlanmasında halkın bir rolü ve baskısı yoktur. Padisah Abdülmecit, Mustafa Resid Pasanın telkiniyle Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak için bu fermanı ilan etmistir.

  Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.

  Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.
  Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır.(Birinci-ikinci dönem)
  Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.
  Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.
  Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır.
  Divan edebiyatındaki “bölüm güzelliğine” karşın “konu bütünlüğüne, güzelliğine” önem vermişlerdir.
  Tanzimat birinci dönem sanatçıları(Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Tanzimat dönemi Türk tarihinde demokratikleşmenin ve anayasallaşmanın ilk somut adımıdır. Tanzimat fermanı ile halkın can ve mal güvenliği korunmaya çalışılmış ve hiç kimse işlediği suçtan dolayı yargılanmadan cezalandırılmaması hükmü getirilmiştir.
+ Yorum Gönder