+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Nükleer Enerji Olumlu Ve Olumsuz Yönleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Nükleer Enerji Olumlu Ve Olumsuz Yönleri
  Nükleer Enerji Olumlu Ve Olumsuz Yönleri  Nükleer santralların atık sorununu çözülememiştir ve bu konu son derece belirsizdir.

  Nükleer enerji üretimi dünyada vaz geçilen bir teknolojidir.

  Türkiye'de yapılması planlanan santral modası geçmiş ve eski teknoloji ile tasarlanmış olacaktır.


  Ülke sanayiine yüksek teknoloji ve kalite getireceği söylenen nükleer santrallar bu beklentiyi boşa çıkaracaktır çünkü ülkenin uzun vadeli nükleer teknoloji politikası ve buna yönelik insan kaynağı ve altyapı geliştirme niyeti bulunmamaktadır. Aksine dışa bağımlılığı artıracaktır.

  Türkiye var olan kapasitesiyle bir nükleer santralın kurulmasının işletilmesinin ve denetiminin altından kalkamaz..


  Ülkemizde üzerine nükleer santral yapılacak yer yanlış seçilmiştir. Bu bölge deprem bölgesindedir ve sismik analizleri tam yapılmamıştır.

  Dünyada kazalar saklanmaktadır ve hele Türkiye gibi bir ülkede nükleer santral işletmesiyle ilgili olumsuz her olay saklanacaktır.


  Nükleer santrallar radyoaktif çevresel kirliliğe yol açması nedeniyle son derece tehlikelidir.

  Nükleer Enerjinin Olumlu Etkileri


  Elektrik üretiminin sürekliliği yönünden nükleer santrallar termik ve hidrolik santrallara göre daha güvenli ve emre amadedir.

  Günümüzde elektrik enerjisi üretimi için artan bir hızda kullanılmaya başlayan gaz santrallarının da toplam enerji üretimindeki yüzdesinin belli bir oranı geçmesi stratejik olarak ülke çıkarlarıyla bağdaşmayacaktır.

  Hali hazırda Türkiye'nin olası bir gaz kesinti riskini varsayarak gaz kullanarak elde edilen enerjinin genel enerji üretimi oranına getirdiği bir kısıntı yoktur. ( Gaz depolama kapasitesi ise 1996 yılında 8 günlük tüketim idi).

  2000 yılından sonra tahmin edilen talebin karşılanabilmesi için ilave güç santrallarına ihtiyaç bulunmaktadır yerli hidrolik ve termik kaynaklar yetersiz olduğu için ithal kaynaklı seçenekler içinde nükleerin de olması gereklidir.

  Rüzgar güneş veya jeotermal enerji kullanımının yöresel katkılarının dışında genel enerji açığını karşılamaktan uzaktır.

  Dünya elektrik enerjisi üretiminin %80'inin yenilenemeyen kaynaklardan %19'u ise hidrolik kaynaklardan sağlanmakta rüzgar güneş jeotermal biokütle gibi yenilenebilir kaynakların payı ise %1'in altında kalmaktadır.

  Nükleer santrallarda kullanılan yakıtın temin edilmesinde ve saklanmasında avantajları bulunmaktadır 1000 MWe üreten bir nükleer santral her yıl yaklaşık 30 ton (7 m3) yakıt tüketir.

  Toryum madeninin nükleer santrallarda yerli rezerv olarak kullanıldığında ülke enerji gereksiniminin karşılanmasında çok ciddi bir alternatif olabileceği düşünülmelidir. 2. Ezlem
  Üye

  Teknoloji geliştikçe insanların üretim ve tüketimleri de artmaktadır. Nükleer enerji kullanımınıda nükleer santrallerin kurulmasını ön planda tutuyor. Ancak bu santraller çevreye radyoaktif yayarak çevre kirliliğine neden olmaktadır.
+ Yorum Gönder


nükleer yakıtların olumlu yönleri,  jeotermal enerjinin olumlu ve olumsuz yönleri