+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Yanardağ nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Yanardağ nedir
  Yanardağ nedir


  Yanardağlar, yeraltındaki ergimiş kayaların, kaya parçalarının ve gazların yerkabuğundaki açıklıklardan püskürdüğü oluşumlardır. Art arda olan püskürmeler sonucunda maddelerin üst üste yığılmasıyla ortaya çıkan yükseltiler de aynı biçimde adlandırılır. Yüzeye çıkan ergimiş durumdaki maddeler zamanla katılaşarak volkanik kayaları oluşturur. Depremler gibi yanardağların da çoğu levha sınırlarına yakın yerlerde bulunur. Öte yandan, nasıl ki, levha sınırlarına uzak yerlerde de zaman zaman deprem olursa, bazı yanardağlar da levhaların iç bölümlerinde bulunur. Yayılma Sırtları: Okyanus dibinde. İki levhanın birbirinden uzaklaşmakta olduğu sınırda, okyanus ortası sırtları ya da yayılma sırtları adı verilen yanardağlardan oluşan sıra dağlar vardır. Levha birbirinden ayrıldıklarında atmosfer üzerindeki basınç azalır. Bunun sonucunda, levha sınırının altında bulunan katı durumdaki minareler tanecikleri ergiyerek magmaya dönüşür. Yükselmeye başlayan yeni magmanın çoğu levha kenarlarında katılaşıp kalır, yüzeye ulaşan bölümü ise okyanus tabanında yanardağlar oluşturur. 2. Ezlem
  Üye

  Yer altındaki erimiş magmaların yer yüzüne fışkırır tarzda çıktığı yerlerdir.Bunlar yer altında sıkışan gazların etkisi ile olmaktadır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Yer altında erimiş magmanın yer üzerine çıkması sonucu yanardağlar oluşur. Eriyerek yeryüzüne çıkan bu maddeler zamanla katılaşarak volkanlara dönüşürler. Depremler gibi volkanlarda kırılmanın yoğun olduğu bölgelerde görülür.
+ Yorum Gönder