+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Atık Pillerin Doğaya Verdiği Zararlar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Atık Pillerin Doğaya Verdiği Zararlar Nelerdir
  Atık Pillerin Doğaya Verdiği Zararlar Nelerdir?


  Çöpe atılarak zamanla bozulan ve gövdesinde akıntı meydana gelen pillerin içeriğinde bulunan cıva kadmiyum ve kurşununkansere nörolojik bozukluklara akciğer hastalıklarına beyin iltihaplanmasına ve kısırlığa yol açtığı belirtildi.

  Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan "Pil-Akü Kullanımı ve Atık Piller ile Akülerin Zararları" başlıklı araştırmada enerjisi bitmiş pillerin çöpe atılmaları durumunda hava su ve toprak kaynaklarını kirleterek insanların sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı vurgulandı.

  CIVA
  Çöpe atılan pillerin katı atık depolama sahasında zamanla bozularak içeriğinde bulunan bazı tehlikeli ve zararlı maddelerin serbest kalacağı kaydedilen araştırmada bu maddelerin arasında cıvanın da olduğu ifade edildi.

  Cıvanın doğada bozulmadan uzun süre kalacağı kaydedilen araştırmada maddenin hızla deri ya da solunum yoluyla vücuda girebileceği belirtildi. Maddenin eser miktarda olmasının bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine dikkat çekilen araştırmada içme suyu veya gıda zinciri yoluyla insan vücuduna giren cıvanın parastezi ataksi dişarti ve sağırlık gibi nörolojik bozukluklara merkezi sinir sisteminin tahribine kansere böbrek karaciğer ve beyin dokularının tahribine kromozomları bozmak suretiyle sakat çocuk doğumlarına neden olabileceği kaydedildi.

  Pilin içeriğinde bulunan ağır metaller arasındaki en tehlikeli ve toksit maddelerden birinin "Kadmiyum" olduğu vurgulanan araştırmada pillerin çöp depo sahasında bozularak kadmiyum ve bileşiklerinin serbest hale geçtiği ve suya karıştığı ifade edildi. Kadmiyumlu sızıntı suyunun içme suyu ve toprağı kirleterek gıda zinciri ve su yoluyla insan vücuduna girdiği belirtilen açıklamada kadmiyumun akciğer hastalıklarına prostat kanserine kansızlığa doku ve böbrek üstü bezlerin tahribine neden olduğu ifade edildi.

  Kadmiyumun vücuttaki yarılanma ömrünün 10 ile 25 yıl arasında değiştiği belirtilen araştırmada içme suyu veya gıda zinciriyle alınan kadmiyumun yüzde 2'sinin vücutta birikirken solunum yoluyla gelen kadmiyumun ise yüzde 10-50'sinin vücutta tutulduğuna dikkat çekildi.

  Vücudun tutulma aşamasında kadmiyumu kalsiyum gibi algılayarak biriktirmeye başladığı ifade edilen araştırmada bu aşamada kalsiyum eksilmesinden dolayı kemiklerin yavaş yavaş zayıflamaya başlayacağı ayakta durmanın hatta öksürmenin bile kemiklerin kırılmasına ve insanın ölmesine neden olabileceği vurgulandı.

  KURŞUN
  Pillerin ve akülerin yapısında bulunan toksit maddelerden bir diğerinin "kurşun" olduğu belirtilen açıklamada maddenin vücuda solunum içme suyu veya gıda zinciri yoluyla girdiği kaydedildi.

  Vücuda giren kurşunun ciğerlere kadar ulaştığı ve ciğerlerde yavaş yavaş emilerek kana karıştığı anlatılan araştırmada maddenin kan yoluyla ulaştığı karaciğer böbrek beyin ve kas gibi yumuşak dokularda 35-40 gün bekledikten sonra kurşun metabolitleri yardımıyla kemik ve diş gibi sert dokularda toplandığı ifada edildi.

  Araştırmada 0-6 yaş grubu çocukların kurşun kirliliğinden yetişkinlere göre en az 4 kat daha fazla etkilendikleri belirtilerek maddenin işitme bozukluğuna sinir iletim sisteminde ve hemoglobin bileşiminde düşmeye kansızlığa mide ağrısına böbrek ve beyin iltihaplanmasına kısırlığa kansere ve ölüme neden olduğu vurgulandı.

  YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVLERİ
  Araştırmada pillerin toplanarak özel bertaraf tesislerine gönderilmesi gerektiği belirtilerek pil üreticilerinden mamullerinin üzerine "Çöpe Atılması Yasaktır" ibaresini veya şeklini koymaları istendi.

  Özellikle cıvalı ve kadmiyumlu pillerin Türkiye'ye girişine sınırlamalar getirilmesinin önemine değinilen araştırmada ithalatçı firmaların bu konuda önceden uyarılması ve kullanıcıların bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

  Araştırmada atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda yerel yönetimlerin de yapabilecekleri çalışmalar olduğu ifade edildi.

  Pillerdeki cıva kadmiyum ve kurşun gibi zehirli ağır metaller konusunda halkı bilinçlendirme yönünde tanıtım çalışmaları yapılabileceği belirtilen araştırmada yerel yönetimlerin üstlenebileceği uygulamalar şöyle sıralandı: 2. Ezlem
  Üye

  Atık piller doğaya ve insan sağlığına büyük zararlar vermektedir. Kimyasal maddeler içeren piller doğada koybolmadığı için doğayı kirleterek insan sağlığınıda bozmaktadır.
+ Yorum Gönder