+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Afetler ve korunma yolları resim ve yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Afetler ve korunma yolları resim ve yazılar
  Afetler ve korunma yolları resim ve yazılar

  1)Deprem:Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

  Depremden Korunma Yöntemleri

  Depremin yıkıcı etkisi birtakım önlemlerle azaltılabilir. Bunun için,

  -Yerlerim yerleri deprem kuşakları dışından seçmek

  -Yerleşim birimlerini sağlam araziler üzerinde kurmak
  -İnşaatlarda depreme dayanıklı malzemeler kullanmak
  -Çok katlı yapılardan kaçınmak gerekir.


  2)Erozyon: Erozyon, su ve rüzgar gibi doğal etkenlerle toprağın bulunduğu yerden koparılıp başka yerlere taşınmasıdır.

  Erozyonu önlemek ve toprağı korumak için alınabilecek başlıca önlemler şunlardır:

  -Doğal bitki örtüsü korunmalı ve çıplak yerler ağaçlandırılmalıdır.
  -Yamaçlar basamaklandırılmalı ve ağaçlandırılmalıdır.
  -Yamaçlardaki tarlalar, bayır aşağıya değil. enlemesine sürülmelidir.
  - Mera alanları korunmalı, aşırı otlatma yoluyla meraların bozulması önlenmelidir

  3)Sel: Sağanak yağışlar ya da ani kar ve buz erimelerinin oluşturduğu sular, yamaçlardan aşağı hızla iner ve birleşerek çoğalır. Böylece sel baskını meydana gelir.

  Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için;
  -Doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü ağaçlar, yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler.
  - Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır.
  - Sel baskınlarından ve taşkınlardan korunmanın bir yolu da akarsu kenarlarına yerleşmenin önlenmesidir.

  4)Toprak Kayması: Toprak kayması, toprak örtüsünün. bulunduğu yerden koparak bir yamaç boyunca kayması ve aşağıda bir yerde birikmesidir.Toprak kaymasına heyelan da denir.


  Heyelanın Etkileri  İnsan ve hayvan ölümleri
  Tarımsal hasar ve toprak kaybı
  Bina hasarları
  Ulaşım ve taşımacılığın aksaması

  Heyelandan Korunmak:

  Öncelikle heyelan tehlikesi olan yerlerde setler yapılmalı, yamaçlar ağaçlandırılmalıdır.
  Ayrıca yol, kanal, tünel ve baraj yapımlarında yamacın bozulmamasına özen gösterilmelidir  5)Çığ: Yamaçlarda biriken karların, çeşitli nedenlerle yerinden koparak aşağıya doğru kayması veya yuvarlanması sonucu çığ oluşur, çığ esnasında aşağıya doğru hızla hareket eden kar kütlesi, yolu üzerindeki her şeyi ezer veya sürükleyip götürür.


  Çığdan Korunmak İçin; her şeyden önce yamaçların ağaçlandırılması gerekir. Yamaçlarda duvar yada setler yapılması da çığ oluşumunu engeller


  6)Yangın:.
  Yangın, kısa sürede büyük zarar veren, can ve mal kaybına yol açan bir afettir. Ufacık bir kıvılcımla başlayan bir yangın, kısa sürede evleri, iş yerlerini, tarlalardaki ekinleri ya da bir ormanı yok edebilir.
  Orman yangınlarının önlenebilmesi için yapılması gereken başlıca çalışmalar şunlardır:
  1. Vatandaşlar bilinçlendirilerek orman yangınlarına yol açan yanlış davranışlara ve ihmallere son verilmelidir. Örneğin; ormanda, piknik alanı olmayan yerlerde ateş yakılması, yanlış bir davranıştır. Ayrıca piknik ateşinin söndürülmeden bırakılması ya da bir sigaranın söndürülmeden atılması gibi davranışlar, yangınlara yol açabilmektedir.
  2. Orman yangınlarını anında öğrenmek çok önemlidir. Bunun için orman alanlarında yeterli sayıda yangın kulesi ve gözetleme yeri yapılmalıdır. Yangınları kısa sürede söndürebilecek itfaiye ekipleri yetiştirilip hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca gözcülerin yangınları zamanında haber vermesi için telsiz ve telefonla haberleşme olanağı sağlanmalıdır. Böylece yangınları, fazla yayılmadan söndürme olanağı elde edilmiş olur.
  3. Bunların yanı sıra il ve ilçelerde bulunan sivil savunma örgütleri de yangınların söndürülmesi ve kurtarma çalışmalarına katkılarda bulunmaktadır. Sivil savunma örgütleri düzenledikleri tatbikatlar ve diğer eğitici faaliyetleri vatandaşları yangınların önlenmesi, söndürülmesi ve kurtarma çalışmaları konularında bilgilendirmektedir.
  4. Yangınlar hem doğaya hem de insanlara büyük zararlar verebilmektedir. Ülkemizde, yangınların yol açtığı zararların giderilmesi görevini, büyük ölçüde devletimiz üstlenmiştir. Bu nedenle ilgili devlet kuruluşlarımız, yangında zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koşmakta ve ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışmaktadır. Ayrıca, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması çalışmaları da yine devletimizin öncülüğünde yapılmaktadır.


  Afetler ve korunma yolları resim ve yazılar  Afetler ve korunma yolları resim ve yazılar1.jpgAfetler ve korunma yolları resim ve yazılar2.jpgAfetler ve korunma yolları resim ve yazılar3.jpgAfetler ve korunma yolları resim ve yazılar4.jpgAfetler ve korunma yolları resim ve yazılar5.jpgafetler-ve-korunma-yollar-resim-ve-yaz-lar6.jpgAfetler ve korunma yolları resim ve yazılar7.jpgafetler-ve-korunma-yollar-resim-ve-yaz-lar8.jpgafetler-ve-korunma-yollar-resim-ve-yaz-lar9.jpg 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Doğal Afetlerden Korunma Yöntemleri

  1)Deprem:
  Yeraltında meydana gelen kırılmalar ile birlikte ani olarak oluşan titreşimlerin dalgalar şeklinde yayılarak bulundukları yerleri ve yer yüzeyini sarsmasına deprem denir.

  Depremden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

  -Deprem kuşakları üzerinde yerleşim yerleri kurmamak
  -Konutların kurulduğu arazilerin sağlam olmasına dikkat etmek
  -İnşaat malzemelerinin depreme dayanıklı olmasına dikkat etmek
  -Binaların çok katlı olmasını engellemek

  2)Erozyon: Su ve rüzgar gibi doğal yollar sebebiyle toprağın bir yerden aşınıp başka bir yere taşınmasına erozyon denir.

  Erozyondan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
  -Bitki örtüsü olmayan yerler ağaçlandırılmalıdır.
  -Yamaçlar basamaklara ayrılmalı ve buralara ağaç dikilmelidir.
  -Eğimli tarlalar dik değil yatay olarak sürülmelidir.
  - Aşırı otlatmaya engel olarak meralar korunmalıdır.

  3)Sel: Yağmurlar veya eriyen kar ve buzlardan oluşan sular, tepelerden aşağı şiddetle inerek sel baskınlarına sebep olur.
  Selden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
  -Doğal bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. Çünkü ağaç kökleri suyu çekerek suyun toprak tarafından emilmesini sağlar.

  - Suyu yavaşlatmak için yamaçların taraçalandırılması, akarsu yataklarının önüne setler kurulması ve göletler meydana getirilmesi sel baskınlarını önlemek için alınacak önlemlerdendir.

  - Akarsu yataklarının kenarına yerleşim yapılmamalıdır.

  4)Toprak Kayması: Genellikle yamaçlarda toprağın üst bölgelerden koparak alt taraftaki bir bölgede birikmesidir. Buna heyelan adı da verilir. Heyelan; insan ve hayvanların ölmesine sebep olabilir. Binalara zarar verir. Ulaşımı aksatır. Tarım arazilerinde hasar oluşturur.

  Heyelandan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
  Heyelan bölgeleri ağaçlandırılmalı ve bu bölgelerde engeller oluşturulmalıdır. Bununla birlikte yol yapım çalışmaları esnasında yamaçların bozulmamasına da dikkat etmek gerekir.

  5)Çığ: Yamaçlardan kopan kar kütlelerinin yuvarlanarak şiddetle aşağı inmesi sonucu oluşur. Çığ esnasında kar kütleleri önlerine çıkan her şeyi yok eder.
  Çığı engellemek için ağaçlandırma çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yamaçlara setler kurmak da çığı engeller.

  6)Yangın:
  Ufacık bir kıvılcım ile meydana gelen yangın, kısa sürede yayılabilir ve pek çok mala ve cana zarar verebilir.

  Orman yangınlarının önlenebilmesi için yapılması gereken çalışmalar:

  1.
  Vatandaşlar orman yangınları konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
  2. Orman yangınları için gerekli olan gözetleme kulelerinin sayısı arttırılmalı, olası bir yangında hızlı müdahale edebilmek için gerekli önlemler alınmalıdır .

  3. Sivil Savunma ekipleri hem yangın konusunda halkı bilinçlendirmeli hem de yangın esnasında söndürme çalışmalarına yardım etmelidir.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Doğal afetler, erozyon, sel, deprem, yangın ve çığ doğa kaynaklı afetlerdir. doğal afetlerden korunmak için çevreye karşı duyarlı olmalı, doğaya zara vermemeli, ağaçlara ve ormanlara gerekli özen gösterilmeli dere yataklarına yakın yerleşim yerleri kurulmamalıdır.
+ Yorum Gönder


doğal afetlerden korunma yolları,  doğal afetler,  sel baskını,  doğal afetlerin nedenleri,  doğal afetler ve korunma yolları,  doğal afetlerden korunma