+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Görüntü Kirliliği Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Görüntü Kirliliği Hakkında Bilgi
  Görüntü Kirliliği


  İnsanın görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere güzel; insanı rahatsız eden, bir şekilde olumsuz etkileyen görüntülere de çirkin denilebilir. Bu tanıma uygun olarak insanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı insanların görüntü alanlarının kişileri rahatsız edici hale getirilmesine "görüntü kirliliği" denilmektedir. Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması insanları etkileyen görüntü kirliliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sanayileşme beraberinde görüntü kirliliği ve çevre kirliliğini getirmektedir. Gelişi güzel kurulmuş ve çevresel olarak hiç bir önlem almamış sanayiler aynı zamanda çevrede yaşayan ve o çevrede zorunlu olarak bulunmak zorunda kalan insanların yaşamlarında kötü görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. Nüfusun hızla artması ile birlikte plansız kentleşme sıklığı da artmaktadır.  Düzensiz imar alanları, göze ve görüntüye hitab etmeyen binalar, çevre düzenlenmesi yeterli olmayan kentler olumsuz görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. Hızlı kentleşme sürecinin yarattığı sorunların çözümlenemediği, kır ve kent ilişkilerinin nesnel boyutlarının belirlenmesinde ilkelerin konulamadığı ülkemizde, kent yerleşmelerinin kontrolsüz bir gelişim ve değişime terk edildiği malumdur. Bu bağlamda kentlerimiz nüfus yığılmalarının oluştuğu birimler konumundadır.
  1950’ den sonra hızlanmaya başlayan kentleşme olgusu, büyük kentlerde yığılmalara neden olmuş, dengeli bir kentsel dağılım oluşamamıştır. Bu durum, önemli sosyal ve ekonomik yapı değişikliği sorunlarına ve hızla artan kentsel yatırım ihtiyaçlarına yol açmıştır. Kentleşmede yeşil alanların insan sağlığı açısından büyük önem taşıyan ekolojik alanlardır. Öncelikle bu alanların işlevlerini yerine getirebilmeleri ve kendi yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan temiz havanın sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan makro ya da mikro düzeyde gerçekleştirilecek kent içi ve çevresi planlama ve uygulama çalışmalarında, söz konusu hususların önemle göz önüne alınması gerekmektedir.  Kentlerde yeşil alan oluşturulmasında başarıya ulaşmak için temel koşul bitki ve ortam koşulları arasındaki ekolojik ilişkileri ortaya koyacak bir değerlendirmenin yapılabilmesidir. Bu yönde yapılacak sağlıklı bir ekolojik değerlendirme, mevcut ortam koşullarına, uyum sağlayabilecek bitki türlerinin doğru olarak seçimini sağlar. Bunu gerçekleştirmek ise bitki türlerini yetiştirme ortamı isteklerinin bilinmesi ile sağlanır. Bu bakımdan mevcut kentlerde yapılacak yeni düzenlemelerde ve yeni kurulacak kentlerde sağlıklı bir yaşam ortamının oluşturulması, kent plancılarının, mimarların ve peyzaj mimarlarının yanında ekolog ve meteorologların da katkılarına yer veren kombine bir planın yapılıp uygulanması ile mümkündür.

  Diğer yandan özellikle büyük kentlerde gelişi güzel tasarlanmış ve düzensiz olarak binaların dış yüzeylerine, iş yeri önlerine, cadde ve sokaklara asılmış ilan ve reklam tabelaları da görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bu tabelaların belirli düzen çercevesinde ve metrekareye uygun düşecek şekilde yerleştirilmesinin düzenlenmesi gerekmektedir.  Bu konuda yetkili olan kurum ve kuruluşlar denetimlerini sıklaştırarak bu durumun daha uygun hale getirilmesi gerekmektedir.Bu tür çirkin görüntülü alanlarda yaşamak zorunda bırakılan insanlar, sıklıkla aşağıdaki görüntü kirliliklerine maruz kalırlar.  - Geniş çevrede istenmeyen görüntüler;

  Yanmış orman alanları

  Yeşilliğe sahip olmayan boş alanlar

  Erozyone sahalar Kirletilmiş kıyı ve sular  - Kentlerdeki kirli görüntüler;

  Hava kirliliği

  Yeşil alan yokluğu

  Monoton ve içice yapılaşma

  Görüş alanı darlığı

  Dış cephe görüntüsündeki karmaşa

  Enkazlar (afet, savaş)

  Düzensiz trafik

  Plansız köprü ve altgeçitler

  Gelişi güzel atılan atıklar

  Levha ve tabelalardaki oransızlık ve gelişigüzellik  - İç mekanlarda;

  Darlık-basıklık

  Yetersiz aydınlatma

  Yapıların aşırı köşeliliği

  Yapılarda fazla sayıda gereksiz kolonların bulunması

  Renk uyumsuzluğu

  İhtiyaca uymayan düzenlemeler

  Kullanıcının kültür, ekonomi ve zevkiyle bağdaşmayan eşya düzeni

  TV yayınlarına ait görüntü kirlilikleri

  Sigara içimine bağlı görüntü

  Topluma açık yerlerde kirli malzeme kullanılması  - İnsan ve insanla ilgili görüntüler;

  Kirli ve bakımsız bir bedene ait görüntüler (yüz, saç, diş, tırnak)

  Kirli ve bakımsız giyim eşyaları

  Kendine yabancılaşma tezahürü giyim ve tutumlar

  Kötü davranış ve uygunsuz hareketler

  Yoksulluğun istismarı (dilencilik) Cinselliğin istismarı  Görüntü Kirliliğinin İnsan Üzerindeki Olumsuz Etkileri

  Görüntü olarak çirkin ortamlar insanda hoşnutsuzluk, bezginlik meydana getirir. Gün boyu bu tür ortamlara ve görüntülere maruz kalan insanlarda psikolojik olumsuzluklar görülmektedir. Bu insanların çalışmaları ve yaşamlarına konsantrasyonunu zorlaşmaktadır. Özellikle çarpık kentlerde ve birbirine çok yakın olarak imar edilen binalarda yaşayan insanların gün boyu uzak alanları görmemeleri çeşitli sağlık bozuklukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Nitekim, psikiyatri kliniklerinde tabiatla uyumlu, göze hitap eder tarzda düzenlemeler yapılarak, ortam tedavisinde kullanılmaktadır. Görüntü kirliliğinin çeşidi ve kişisel farklılıklara göre daha başka etkiler de ortaya çıkar.  - Düzensizlik sonucu dikkat dağılması, gözlerde yorgunluk, isteksizlik, verimsizlik.

  - Biteviyelik sebebiyle uyarılmada azalma, duygusal dönüşüm ve düşünce çeşitliliğinde azalma,

  - Karmaşa sebebiyle adaptasyon güçlüğü, sinirlilik, öfke, davranış bozukluğu,

  - Sürekli nahoş manzaralarla karşı karşıya kalma sonucu kötümserlik, yaşama sevincinde azalma ve psikosomatik hastalıklarda artış,

  - İstenmeyen görüntüler sonucu ruhi travma, bulantı, baş dönmesi görülebilir. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Gürültü Kirliliği insan, hayvan ve canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen ve dengeyi bozan, hayvan, insan ve daha çok da makine destekli gürültülerdir. Gürültü kirliliğinin en önemli nedeni Sanayi yapılanmalarının şehir içinde yapılmalarıdır bu kirliliği önlemek için bu Tür Gürültü Kirliliklerinin şehir dışında yapılması gerekir.
+ Yorum Gönder