+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Afet Yönetimi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Afet Yönetimi Nedir
  Afet yönetimi nedir


  Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için, toplumca yapılması gereken top yekun bir mücadele sürecini ifade eder. Başka bir deyişle; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla,afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, İmkan ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü bir yönetim süreci olarak ta tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde, zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa gibi ana aşamalara ayrılabilen faaliyetler süreklidir. Bir önceki aşamada yapılanların başarısı bir sonraki aşamada yapılacak faaliyetlerin başarısını etkiler. Bu süreç bir çember veya iç içe geçmiş halkalarla gösterilir, Afet yönetim döngüsü veya zinciri olarak adlandırılır. Bu nedenle ”Bütünleşik veya Entegre Afet Yönetimi” terimleri de kullanılmaktadır
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Afet yönetimi oldukça önemli ve mühim bir iştir. Afetlerde oluşan kargaşayı önlemek ihtiyaçları en kısa zamanda gerekli yerlere ulaştırmak gerekmektedir. Planlı ve programlı bir şekilde afet yönetimi kurulması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder