+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Ekoloji ve Çevre Forumunda Atıksu Arıtımı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atıksu Arıtımı Hakkında Bilgi
  Atıksu Arıtımı


  Pissu Arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işidir.

  Bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

  Kimyasal arıtım, atıksu çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

  Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların çeşitli bakteriler yardımı ile va paket arıtmanın atıkları biyolojik olarak parçalaması ile gerçekleşir.

  Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullamadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

  Ana atıksu arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.

  Atıksu arıtma proseslerininveya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:

  Atıksu karakteri: Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.

  Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

  Herhangi atıksu arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet: İstenen arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. Bu nedenle proses tasarımına geçemeden önce detaylı bir fizibilite analizi yapılmalıdır.

  Paket Atıksu Arıtma sistemi Kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup ta atık su arıtma tesisi istenen tesislerde atıksu ıtma tesisi ihtiyacını en ekonomik ve en kaliteli şekliyle çözen atıksu arıtma sistemidir. Arıtma tesisi kurarken arıt prosesi ,işletim maliyetleri arıtma tesisinin ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici parametrelerdir. ARITMA paet arıtma tesisleri foseptik kullanan ve vidanjörle çekim yapılan tesislerde kısa zamanda kendini amorti eder. Paket Atık su Arıtmaünitesi foseptik kullanımından daha sağlıklı çözüm sunar. Paket atıksu arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su bahçe sulama sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Paket atıksu arıtma sisteminde elektrik tüketimi kesikli arıtma prosesi sayesinde minimuma indirilmiştir
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Atık sular, evde, tarımsal alanda veya başka amaçlarla kullanılmış olan suların yüzeysel veya yeraltı kaynaklarından doğaya salınmış sulardır ve bu suların içilmesinde ve tekrar kullanılmasında sakınca olduğu için bazı kimyasal ve biyolojik imkanlar sonucu temizlenip tekrar kullanılır hale getirilmesine atıksu arıtması denir.
+ Yorum Gönder


atık suların arıtımıhakkında kısa bilgiler