+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Doğadaki Madde Döngüleri - Azot Karbon Su Döngüleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Doğadaki Madde Döngüleri - Azot Karbon Su Döngüleri
  Doğadaki Madde Döngüleri - Azot Karbon Su Döngüleri

  Biyosfer yer kabuğunu saran atmosferin ince bir tabakasıdır.Azot bileşikleri bu ince kabuk içinde birbirine dönüşür.Bu işlemlere azot çevrimi denir.Azot çevrimi yaşamın sürekliliğini sağlayan bir doğa olayıdır.Bu çevrimde azot bileşikleri sürekli olarak topraktan canlılara ve sonra tekrar toprağa geri dönerler.


  Azot bileşikleri eksik olan topraklarda bitkiler gelişemez. Azotça fakir topraklarda büyüyen bitkiler,azotça zengin topraklarda büyüyen bitkilere göre daha az verim ve proteine sahiptirler. Bitkiler ölünce taşıdıkları protein ya doğrundan toprağa veya hayvanlara geçer.Proteinler hayvanların büyüme ve gelişmesi için de çok gereklidir.  AZOT VE KARBON DÖNGÜSÜ

  Görünüşte canlı maddenin görünüşüne ortalama %5 gibi çok küçük bir oranda katılmasına karşılık azot, canlı madde açısından son derece önemlidir. Atmosfer ve okyanuslarla birlikte yer kabuğu var olan azotun ancak %0,03’ ünü taşır. Geri kalanıysa yaşamın temel taşları olan protein moleküllerinde bulunur.

  AZOT DÖNGÜSÜ

  Azot döngüsü terimi azot elementinin biyokimyasal dolaşımını belirtmek için kullanılır. Azot kimyasal tepkimeye girme etkisi düşük bir elementtir.


  MADDE DÖNGÜSÜ

  Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılı- ğın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kul- lanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.Doğada ekolojik önemi olan bu maddeler canlılar ve çevreleri arasında alınıp verilir.

  Bu maddeler güneş enerjisi yardımıyla belirli yörüngeleri izleyerek do laşımlarını tamamlarlar.
  Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımına madde döngüsü denir.
  Tüm maddeler döngü yoluyla sürekli olarak canlılar tarafından yeniden kullanılır.

  KARBON DÖNGÜSÜ

  Canlı yapısının en önemli elementlerinden birisi karbondur.Bütün organik bileşiklerin temel yapı elemanıdır.Bunun için canlı organiz- malar karbonlu bileşikleri kullanmak zorundadırlar. Karbon doğada hem mineral biçiminde (kömür,elmas,gaz halinde ya da suda çözünmüş durumda karbondioksit olarak) hem de orga- nik biçimde (canlı varlıklarca oluşturulan moleküllerde) bulunur.

  Yeşil bitkiler güneşten gelen ışık ve doğadan absorbe ettikleri su ve karbondioksit molekülleri ile organik maddeleri sentezlerler.Bazı bakteriler ise besini kemosentez yoluyla üretirler.Bitki ve bazı bak- terilerin sentezlediği organik maddeler arasında karbonhidrat önemli bir yer tutar.Karbonhidratları ve türevlerini,saprofit bakteriler absorbe ederek ve hayvanlar besin olarak tüketerek solunumda kullanmaları sonucu atmosfere serbest karbondioksit bırakırlar.

  . AZOT DÖNGÜSÜ

  Tek hücreli olsun çok hücreli olsun doğadaki tüm canlılar, yapılarına aldıkları besin maddeleri ile amino asit ve bu amino asitlerden de protein sentez ederler.

  Protein sentezi için gereken ana elementler ise karbondan sonra azottur.Azot gerek proteinlerin gerekse DNA nın moleküler yapısı için gerekli olan çok önemli bir elementtir
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Doğada beli bir düzen ve denge içinde belli döngüler yaşanmaktadır. bunlar azot dögüsü karbon döngüsü su döngüsü gibi döngülerdir. bu döngülerin her hangi birinin aksaması bir çok canlıya zarar vermek te ve nesillerinin devamlılığını tehlike altına koyabilmektedir.
+ Yorum Gönder


doğadaki madde döngüleri,  doğada madde döngüleri,  doğadaki madde döngüsü ,  dogadaki su karbon ve azot döngüsü,  dogada madde döngüleri,  doğada madde döngüsü