+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Alçak basınç alanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Alçak basınç alanları
  ALÇAK BASINÇ ALANLARI


  Alçak basınç alanları, kutup bölgelerinden geien soğuk hava kütlelerinin tropikal ülkelerden geien sıcak hava kütleieriyle karşılaşması sonucunda oluşur. Kuzey Yarıküre'de kutuplardan gelen soğuk hava kütleleri ba-tıya doğru yönelme eğilimindedir. Ekvatordan geten . sıcak hava kütleleri ise doğuya yönelir. Bu iki hava küt-lesi karşılaşınca büyük bir kargaşalık olur. Sıcak hava il.e soğuk havanın yoğunluğu aynı değildir, bundan dolay» kolayca karışıp kaynaşamaziar. Soğuk hava sıcak hava kütlesinin arkasına doğru kıvrılır. İşte o zaman bir af-çak basınç alanı meydana gelir. Bu alan kilometrelerce bir yeri kaplayabilir. Soğuk hava sıcak havadan daha hızlı yol alır. En sonunda da sıcak hava kütlesini yukar* doğru iter. Böylece iki soğuk hava kütlesi birleşir. Ge-riye ağır ağır dönen bir soğuk hava kütlesi kalır. Bu ev-redeki alçak basınç alanına karmaşık bölge denir.
  Hava tahminlerinin en önemli sorunlarından biri, alçak basınç alanlarının ve nereye doğru yol aldıkları-nın önceden kestirilmesidir. Hava koşulları haftadan haftaya değiştiğinden, bunu başarmak hayli zordur. 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bir diğer ismi depresyon olan alçak basınç yüzeyde atmosfer basıncının civar bölgelerden düşük olduğu bölgelere denmektedir. Atmosfer basıncı git gide yükseldikçe Alçak basınçta merkezden uzaklaşmış olur.
+ Yorum Gönder


alçak basınç alanlarındaki hava koşulları,  alçak basınç alanları,  alçak basınç alanı