+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Dünyada Görülen Iklim çeşitleri Nerelerde Görülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyada Görülen Iklim çeşitleri Nerelerde Görülür
  dünyada görülen iklim çeşitleri nerelerde görülür kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Dünyada Görülen Iklim çeşitleri hakkında bilgiler
  1. Ekvatoral İklim

  Ş Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C ’nin üstündedir. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir (1–2 °C civarında). Bu durumun nedeni Güneş ışınlarının bütün yıl dike yakın açıyla düşmesi ve nemliliğin fazla olmasıdır.
  Ş Ekvator çevresinde 0˚ ve 10˚ enlemleri arasında görülür. Ekvatoral iklim, Amazon veKongo havzalarının büyük bir kesiminde, Gine Körfezi kıyılarına yakın bölgelerde, Endonezya ve Malezya’nın büyük bir bölümünde etkili olmaktadır.
  Ş Her mevsim düzenli yağış alır. Fakat en fazla yağış güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği tarihlerde (21 M - 23 E) görülür. Buharlaşma arttığı için. Yağışlar oluşum bakımından
  Konveksiyonel yağışlarına örnektir. Yıllık yağış miktarı 2000 mm‘nin üstündedir.
  Ş Bitki örtüsü bütün yıl yeşil kalan sık ve uzun boylu yağmur ormanlarıdır. Yağışların fazla olması ve yüksek sıcaklık kimyasal çözülmeyi artırmıştır. Topraklar fazla yıkandığı için verimi düşüktür ve kırmızı renkli Laterit topraklarıdır.
  2. Tropikal İklim (Subtropikal - Savan)

  Ş 10˚-30˚ kuzey ve güney enlemlerinde görülür. Tropikal iklim, Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkili olmaktadır.
  Ş Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 °C’nin üstündedir. Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer.
  Ş Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi Konveksiyonel yağışlı, kışlar kuraktır. Yıllık yağış miktarı 1000–1200 mm arasındadır.
  Ş Bitki örtüsü savan adı verilen otsu bitkilerden ve yer yer akasya ve baobap ağaçlarından oluşur. Savanlar uzun süre yeşil kalan, gür ve uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarındaGaleri ormanları görülür.
  3. Muson İklimi:

  Ş Yıllık basınç farkına bağlı olarak oluşur.Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya ve Mançurya gibi bölgelerde görülür. Bu alanlar Muson rüzgârlarının etkisi altındadır.
  Ş Yıllık ortalama sıcaklık 15 – 20°C dir. Yıllık sıcaklık farkı 10°C civarındadır. Alçak enlemlerde sıcaklık yüksektir. Kuzeye doğru kışlar daha sert geçer.
  Ş Muson rüzgârlarının esme yönüne paralel olarak yazlar yağışlı kışlar kurak geçer. Yıllık yağışların % 85'i yaz aylarında düşer.Yıllık yağış miktarı ortalama 1000 -1500 mm civarındadır. Kıyı bölgeleri ve dağların denize bakan yamaçlarında yağış miktarı artar. Örneğin Hindistan’ın kuzey doğusunda yer alan Çerapunçi 12000 mm yağış ile dünyanın en fazla yağış alan yeridir.
  Ş Kıyı kesimlerinde kışın yaprağını döken ormanlar, kuzeye doğru ise savanlar görülür. Muson ormanlarının tipik ağacı teak ağacıdır.
  4. Çöl İklimi (Sıcak ve Kurak İklim)

  Ş Dönenceler civarında kıta içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür.Afrika’da B. Sahra, Ortadoğu’da Necef, Asya’da Gobi, Taklamakan, Avustralya’da Gobbon ve Gibson, Güney Afrika’da Kalahari ve Namib, Güney Amerika’da Patagonya, Atacama ve Peruyeryüzündeki başlıca çöl alanlarıdır.
  Ş Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkları çok fazladır. Günlük sıcaklık farkının 50°C yi bulduğu zamanlar olmaktadır. Çöllerdeki nem yetersizliği, günlük sıcaklık farkının büyümesine zemin hazırlamıştır.
  Ş Yağışlar yok denecek kadar azdır( Epizodik). Yıllık yağış miktarı genellikle 100mm’ den azdır.
  Ş Doğal bitki örtüsü bazı kurakçıl otlar ve kaktüs gibi bitkileridir. Bitki örtüsü çok zayıftır. Susuzluğa dayanıklı bitki türleri görülür.
 3. Halit
  Özel Üye
  Dünya'da Görülen İklim Tipleri  Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. İklimi oluşturan bu öğelerden birinin ya da ikisinin farklı olması, değişik iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olur.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Dünya Yıllık Sıcaklık Farkı

  En düşük sıcaklık farkı enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator çevresinde görülür.

  En yüksek sıcaklık farkı 65°C ile Sibirya'da görülür.

  Kanada'nın kuzeyinde ise 45°C'ye ulaşan sıcaklık farkına rastlanır.
  Aynı enlemlerde bulunmalarına karşı Sibirya'da yıllık sıcaklık farkı Kanada'dakinden daha yüksektir.
  Çünkü Sibirya'da karasallığın etkisi daha belirgindir.
  Ilıman kuşak okyanusların batı kıyılarında sıcaklık farkları soğuk su akıntılarının etkisiyle daha yüksektir.

  UYARI : En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkına yıllık sıcaklık farkı denir. Bu farklar dönenceler çevresinde, karasal bölgelerde en fazladır. Ekvator çevresinde ve denizel etkilere açık yerlerde ise sıcaklık farkları azalır.

  Türkiye'de Sıcaklığın Dağılışı
  Türkiye Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı
  En düşük sıcaklıklar, enlem ve karasallık nedeniyle Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum – Kars Bölümünde görülür.

  En yüksek sıcaklıklar, enlem ve denizellik nedeniyle Akdeniz kıyılarında görülür.

  Kıyı kesimlerinde denizellik nedeniyle sıcaklık 0°C'nin üstündedir.

  İç kısımlarda karasallık nedeniyle sıcaklık düşüktür. Buna bağlı olarak kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı artmıştır.

  Türkiye Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı
  En yüksek sıcaklıklar enlem etkisi ve nem azlığı nedeniyle Güneydoğu Anadolu'da görülür.

  Enlem etkisi nedeniyle güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalır.

  Kıyı bölgeler ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı Ocak ayına oranla azalmıştır.

  Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
  İzoterm eğrileri genellikle batı-doğu uzanışlıdır.

  En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu'da görülür. Nedenleri :

  Bölgenin kuzeyde yer alması nedeniyle soğuk enlemlere yakın olması
  Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi.
  En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu Anadolu'da görülür. Nedenleri :

  Bölgenin güneyde yer alması nedeniyle sıcak enlemlere yakın olması.
  Bölgenin deniz etkisine kapalı olması nedeniyle karasallığın belirginleşmesi
  Bölgenin sıcak ve kuru çöl rüzgarlarına açık olması

  Türkiye Yıllık Sıcaklık Farkı

  Nemlilik etkisiyle en düşük sıcaklık farkları Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerindedir.

  Karasallığın etkisiyle, kıyılardan uzaklaştıkça sıcaklık farkları artar.

  En yüksek sıcaklık farkı Doğu Anadolu'da, Erzurum – Kars Platosu'ndadır.

  UYARI : Sıcaklık farklarının 15°C nin üstünde olması, Türkiye'nin matematik konumu ile ilgilidir.

  Basınç
  Atmosfer Basıncı
  Atmosferi oluşturan gazların belli bir ağırlığı vardır. Gazların yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı basınca atmosfer basıncı denir.

  Normal Hava Basıncı

  45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir.

  Cıva sütununun yüksekliği ile (normal basınç 760 mm)
  Cıva sütununun ağırlığı ile (normal basınç 1033 gr)
  Kuvvet birimi ile (normal basınç 1013 milibar) ifade edilir.
  Basınç barometre ile ölçülür. Cıvalı barometre, barograf, aneroid baramotre ve altimetre gibi çeşitleri vardır.

  Cıvalı Barometre : Üstü açık bir kaba daldırılmış, yukarı ucu kapalı bir cam borudur. Hava basıncı, boruyu dolduran cıva sütununu dengede tutar. Hava basıncı azalıp çoğaldıkça cıva sütunu da alçalıp yükselir.

  Cıvalı barometre camdan yapıldığı ve hep düz durması gerektiği için her zaman kullanımı kolay değildir.

  Barograf : Basıncı sürekli kaydeden ve yazıcı ucu bulunan bir tür madeni barometredir.

  Aneroid Barometre : Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nedeniyle geliştirilmiştir.

  Altimetre : Madeni barometrelerin bir çeşididir. Yükseldikçe basıncın azalması kuralına dayanılarak, yüksekliklerin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.


+ Yorum Gönder