+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Tayga Ormanları Nerelerde Görülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tayga Ormanları Nerelerde Görülür
  tayga ormanları nerelerde görülür kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye  TAYGA ORMANLARI

  Avrasya ile Kuzey Amerika’nın kuzeyinde, Tundra Bitki Örtüsünün başladığı bölgenin güneyinde yer alan ve kesintisiz bir Orman Kuşağı halinde kozalaklı ve iğneli ağaçlardan oluşan bitki örtüsüdür. Karaçam, ladin, köknar ve çam başlıca bitkilerdir
  .Çok derin olmayan, besin değeri verimsiz ve büyük bölümü donmuş toprakta, derin olmayan kökleri ile tutunurlar ve aşağı doğru sarkan dalları sayesinde üzerlerindeki kar tabakalarının dökülmesini sağlarlar. Taygada kozalaklı ve iğne yapraklı ormanların yanı sıra, Huş ağacı Kavak ve Üvez ağacı gibi yapraklı ağaçlara da rastlanır, genelde ağaçlar oldukça cılızdır, yılın çoğunda (6 ile 8 ay), güneş ufuk çizgisi hizasında kaldığından bitkilerin fotosentez yolu ile büyümesi oldukça zordur. Orman zeminini oluşturan sığ toprak çoğunlukla donmuş olduğundan, dökülen yaprak ve yosunlar uzun süre çürümeden ve bozulmadan kalırlar, bu nedenle toprağın zenginleşmesi de oldukça zordur.

  tayga ormanı.jpg

  Ağaçların kuzey rüzgarlarına bakan dallarında yapraklar yok denecek kadar azdır. Daha kuzey bölgelerde orman, yerini, seyrek ve bodur büyüme formlarına bırakır. Güneş gören yerlerde çayırlar, orman zemininde ve ağaç gövdelerinde ise yosun ve likenler yer alır. Yer yer 800 km genişliğinde bir bant oluşturan Tayga, birçok hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ren geyiği gibi otobur memeliler, Kuzey Amerika Boz Ayısı, yine Amerika’ya ait nadir bir sansargil türü olan Gulo Luscus, Gelincik, Rakun, Kunduz ve kozalak tohumu yiyen sincaplar ile küçük kemirgenler, vaşak, kurt, tilki gibi yırtıcı etoburlar, Kanada orman tavuğu, tepeli büyük baykuş ve kartal gibi uçucular Tayga bitki örtüsünün başlıca ev sahipleridir

+ Yorum Gönder


tayga ormanları ,  tayga ormanları nerelerde görülür,  tayga ormanları nerede,  tayga ormanları nerede görülür,  tayga ormanlari,  tayga nerelerde görülür