+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda Elektrik tesisatlarında kullanılan iletken gereçler: Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Reloladed
  Devamlı Üye

  Elektrik tesisatlarında kullanılan iletken gereçler:
  Elektrik tesisatlarında kullanılan iletken gereçler


  Gümüs: Saf gümüs, beyaz parlak renkte ve yumusaktır. Elektrik akımını en iyi ileten gereç
  olmasına karsın pahalı olması nedeniyle iletken tel olarak kullan ılmaz. Ölçü aletleri,
  kontaktör ve salterlerin kontak kısımlarının yapımında kullanılır.
  Bakır: Kırmızı renkte olan bakır, kolayca bükülür, tel ve levha hâline getirilebilir.
  Elektrikçilikte daha çok % 99,9 saflıkdaki elektrolitik bakır kullanılır.
  Alüminyum: Gümüs beyazı, mavimtrak renkte yumusak bir metal olan alüminyum, daha çok
  orta ve yüksek gerilim hatlarında, içersine çelik tel konularak kullan ılır.
  Demir: Parlak gri renkte yumusak bir metaldir. Elektrik makinelerinin gövde kısmının
  yapımında kullanılır. çerisinde bulunan karbonun oranına göre font (dökme demir), yumusak
  demir ve çelik adlarını alır.
  Sac: Yumusak demirden yapılan saclar, tablo ve pano yapımında kullanılır.
  Plâtin: Parlak beyaz renkli yumusak bir metaldir ve havada oksitlenmez. Elektrot, kontak,
  direnç ve paratoner (yıldırımlık) yapımında kullanılır.
  Kursun: Gri, mavimtrak renkte ve mekaniksel direnci az olan kur sun, pillerde elektrot olarak,
  akümülâtör plâkalarında, yeraltı kablolarında ve lehim üretiminde kullanılır.
  Kalay: Beyaz, sarımtrak renkte ve yumusak olan kalay, sigorta busonlarının ergiyen
  tellerinde, akümülâtör plâkalarında, kondansatör levhalarının yapımında, agaç direklerin
  emprenye edilmesinde (çürümeye karsı dayanıklı hâle getirme) ve lehim üretiminde kullan
  ılır.
  Çinko: Beyaz, mavimtrak renkte mekaniksel direnci az ve yumusak olan çinko, havadan ve
  sudan etkilenmez. Direnç yapımında, pillerde negatif elektrot olarak, ölçü aletlerinde vb.
  kullan ılır.
  Krom: Gümüs beyazı renginde sert ve parlak bir metaldir. Oksitlenmedigi ve mıknatıstan
  etkilenmedigi için, direnç yapımında ve maden kaplamacılıgında kullanılır.
  Kadmiyum: Sarj olabilen pillerde vb. kullanılan metaldir.
  Molibden: Korozyona (asınmaya) ve ısıya dayanıklı sert bir metaldir. Lâmbalarda flâman
  (ısık yayankısım) tasıyıcı olarak kullanılır. Cama kaynak edilebilir.
  Tungsten: Korozyona karsı dayanıklı sert bir metal olan tungsten, 3410 °C gibi yüksek ergime
  derecesi nedeniyle lâmba flâmanı, direnç teli yapımında ve elektrikli fırınlarda kullanılır.
  Konstantan: % 40 oranında nikel (Ni), % 60 oranında bakır (Cu) alasımıdır. Isındıgında
  direnci degismediginden, direnç teli yapımında, ölçü aletlerinde, ısıtıcılarda vb. kullanılır.
  Krom-nikel: % 70 Ni, % 30 Cr (nikel-krom) alasımıdır. Sıcaklıkla direnci az degistiginden,
  ütü, ocak ve fırın gibi ısıtıcılarda direnç teli olarak kullan ılır.
  Pirinç: Bakır-çinko alasımıdır. Oksitlenmedigi için ölçü aletleri, anahtar, salter, sürgülü reosta
  gibi aletlerin kontaklarının yapımında ve tesisat gereçlerinde kullanılır.
  Civa: Beyaz parlak renkli ve 18-22 °C'ta buharlasan sıvı halde bir metaldir. Elektrigi, ısıyı
  iletme özelligi vardır. Buharı zehirlidir. Elektrik aygıtlarında cam tüp içerisine konarak kontak
  yapıcı olarak kullanılır.
  Wolfram: 3500 °C gibi yüksek bir ergime derecesine sahip oldugundan lâmba flâmanlarının
  yapımında vb. kullanılır.
  Su: Saf su yalıtkandır. Su içersine asit-metal tuzları katılarak iletken hâle getirilebilir.
  Akümülatör, pil ve galvano banyolarında elektrolit olarak kullan ılır. (Sehir sebekesindeki su,
  içerisindeki tuz, mineral vb. maddeler nedeniyle iletken olarak kabul edilebilir.)
 2. naat-i şerif
  Devamlı Üye

  Elektrik tesisatlarında kullanılan iletken gereçler: bigiler için teşekkürler
+ Yorum Gönder