+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda Elektrik Enerjisi Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Elektrik Enerjisi Hakkında Bilgiler
  Elektrik Enerjisi
  Mekanik ya da kimyasal enerjinin ya da ısı enerjisinin elektriğe dönüştürülmesiyle elde edilen ve tüketicilerin kullanımına sunulan enerjidir

  Elektrik enerjisinin üretiminden tüketime ulaştırılmasında başlıca üç aşama vardır: üretim, iletim ve dağıtım Elektrik enerjisi, günümüzde, aydınlatma, makinelerin çalıştırılması, bilgisayar ve benzeri aygıtlara enerji sağlanması gibi alanlarda kullanılan başlıca enerji kaynağıdır

  Elektrik enerjisinin kullanımına yönelik ilk çalışmalar, 1878’de İngiliz mucit StGeorge Lane-Fox ile ABD’li mucit Thomas A Edison’ın geliştirdikleri, aydınlatma amaçlı elektrik enerjisi dağıtım şebekesi tasarımlarıyla başladı İlk elektrik santrali Londra’da 1882’de hizmete girdi; aynı yıl New York kentinde de bir santral açıldı Bu santraller doğru akım üretiyordu Doğru akımın uzaklara iletilmesinin elverişli olmadığı kısa sürede anlaşıldı 1886’da alternatif akımlı iletim sistemi ABD’de devreye girdi

  Elektrik üretiminde, temel olarak iki enerji kaynağından yararlanılır: su enerjisi ve ısı enerjisi Su enerjisiyle çalışan hidroelektrik santrallerin en önemli üstünlükleri yakıta ve soğutma suyuna gereksimlerinin olmaması ve çevre kirliliğine yol açmamalarıdır Buna karşılık bu santraller yağmura ve akarsuların mevsimden mevsime 10-100 kat değişiklik gösterebilen debilerine bağımlıdır Buna karşılık ısı santrallerinde yer seçimi, tüketim merkezlerini göz önüne alınarak yapılabileceğinde, iletim hatlarının çok uzun olmasından kaçınmak olanaklıdır
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Elektriğin enerji olarak kullanımı 1880 yıllarında başlanmıştır. 1880 yıllarında da Thomas Edison’un ampül' ü elektrik enerjisi ile aydınlatmayı kullanmıştı.
 3. Ziyaretçi
  aynennnn betül bende üyeyim hemde devamlı
+ Yorum Gönder


elektrik enerjisi hakkında bilgi,  elektrik enerjisi nedir,  elektrik enerjisi nedir kısa bilgi,  elektrik nedir kısaca bilgi,  enerji nedir kısa bilgi ,  elektrik enerjisi nedir kısaca