+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda merdiven otomatiği devresi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. aaüş23
  Yeni Üye

  merdiven otomatiği devresi
  merdiven otomtiği devresi ve calısmasını anlatırsanız sevinirim 2. AGMEHMET
  Administrator

  Flaşörler ve Merdiven Otomatikleri


  İhbar sistemlerinde çok kullanılan flaşörler ile bina içi aydınlatmayı kontrol için yapılan merdiven otomatikleride bir nevi zaman rölesidir.
  Şekil 3-25 de bir firmaya ait flaşör rölenin bağlantı resmi ile zaman değişim eğrisi,şekil 3-26 da çok kullanılan merdiven otomatiği baglantı resmi gösterilmiştir.


  Kontaktörler ve Röleler

  1- Tanım :
  Kontaktör,genel anlamda elektrik devresini açıp kapamaya yarayan ve bir tahrik sistemiaracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen bir tür elektrik anahtarıdır. Genellikle alçak gerilimde ve bazı özel hallerde orta gerilimde kullanılır.
  Kontaktör,genellikle devreyi çok sık acıp kapamaya elverişlidir. Bir röle aracılıgı ile tüketicileri aşırı yüklere karşı koruyabilir.
  Kontaktörün en önemli üç dildeki karşılıkları şunlardır.

  İngilizce : The contactor
  Fransızca : Le contacteur
  Almanca : Dzs schütz


  Röleler, küçük akımlı değişik kumanda sistemlerinde, bir devreyi açıp kapama amacı ile, kontaktörler ise motor devrelerinde veya büyük akımlı devrelerde enerji şalteri olarak kullanılırlar.
  Kontaktör ve rölelerin bobin çalışma gerilimleri genellikle küçük gerilimlidir. Böylece elektrik enerjisinden koruma önlemi alınmaksızın çok büyük akımlı ve gerilimli devrelere emniyetle kumanda etmek mümkün olur.

  2- Özellikleri


  Çalışma ve kullanma tarzı bakımından kontaktörü diğer anahtar türlerinden ayıran en önemli özelliği, devreyi çok sık açıp kapamaya ve aynı zamanda uzaktan kumandaya elverişli olmasıdır. Kontaktör, bir termik röle ile donatıldığında jumanda ettiği işletme aracını veya tesis bölümünü aşırı yüke karşı koruma görevinide yapar.
  Alçak gerilim tesislerinde kullanılan bağlama cihazlarının ve anahtarların genel sınıflandırılmasıaçısından kontaktörler,

  1- İşletme tarzı bakımından bir uzaktan kumanda anahtar,
  2- Bağlama kapasitesi bakımından bir kısmı, yük veya güç anahtarı ve motor anahtarı ve bir kısmıda motor anahtarı,
  3- Ark söndürme bakımından kuru, yağlı ve vakumlu anahtar,
  4- Akım türü bakımından, doğru veya alternatif akım anahtarı,
  5- Tahrik sistemi bakımından, doğru ve alternatif akımla çalışan elektromanyetik kumandalı anahtar nadiren motorlu veya pnömatik kumandalı anahtar,
  6- Kutup sayısı bakımından doğru akım sistemi iki kutuplu, alternatif akım sistemi için iki, üç veya dört kutuplu ve kumanda sistemlerinde dört, altı, sekiz veya on kutuplu anahtardır.

  3-Yapılışı


  Genel olarak bütün anahtarlarda olduğu gibi, her kontaktörde her bir akım yolu veya faz başına bir çift kontak takımı vardır.Bunlardan birincisi sabit ve ikincisi hareketli kontaktır. Kontaktörün esas özelliklerinden birisi, devreyi çok sık açıp kapamak olduğundan, kontaktörlerde ana akım devreleri üzerinde bulunan ana kontakların önemi çok büyüktür. Akım devresinin kapanması söz konusu olduğu zaman, hareketli kontaklar, bir tahrik sistemi aracılığı ile sabit kontaklar ile temas haline getirirler. Söz konusu tahrik sistemi nadiren pnömatik ve genellikle elektromanyetiktir.
  Elektromanyetik tahrik sistemi bir demir çekirdekten, bir bobinden ve bir yaydan oluşur. Demir çekirdek iki parçalıdır. Bunlardan birincisi sabittir ve kontaktör devresine monte edilmiştir. Hareketli kontaklar ise, hareketli demir çekirdek parçası aracılığı ile, ya doğrudan veya bir tahrik kolu üzerinden hareket ettirilirler. Sükünet halinde hareketli parça yay tarafından çekilmiş olduğundan, kontaklar açık durumda bulunurlar. Kontaktörün kumanda ettiği cihazın devreye sokulması arzu edildiğinde manyetik bobin, dışarıdan bir kumanda gerilimine bağlanarak uygulanır. Böylece elde edilen manyetik çekme kuvveti, yay kuvvetini yenerek hareketli kontakları sabit kontaklar üzerine bastırır ve akım devresini kapatır.Bobin uyarıldığı sürece de devre kapalı kalır .Şu halde manyetik kuvvet, hem kontakları kapatır ve hem de kapalı kalmasını sağlar. Kontaklar arasında iletimin iyi olması, aşırı ısınmayı önler ve ömürleri uzun olur. Bu sebepten kontak temasının iyi olması şarttır. Onun içinde belirli kontak basıncının bulunması gereklidir. Kontak basıncını manyetik çekme kuvveti oluşturur.Şu halde manyetik kuvvet bir taraftan yay kuvvetini yenecek ve diğer taraftan belirli bir kontak basıncını oluşturacak kadar büyük olmalıdır

+ Yorum Gönder


merdiven otomatiği çalışma prensibi,  merdiven otomatiği çalışması,  merdiven otomatigi salteri