+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda İndiksiyon akımı nerelerde kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  İndiksiyon akımı nerelerde kullanılır
  İndiksiyon akımı nerelerde kullanılır

  İNDÜKSİYON AKIMI

  İNDÜKSİYON AKIMI.jpg

  Bir mıknatıs şekildeki gibi akım makarasının içine doğru hızla yaklaştırıldığında ya da makaradan uzaklaştırıldığında ampermetreden akım geçer. Üreteç olmadan elde edilen bu akıma indüksiyon akımı denir. İndüksiyon akımının meydana gelmesinin nedeni www.alasayvan.net kapalı bir devre halinde bulunan iletkenden geçen, magnetik alan kuvvet çizgilerinin sayısının değişmesidir.

  Kuvvet çizgileri hızlı değişirse indüksiyon akımı büyük, yavaş değişirse küçük olur. Yukarıdaki şekilde de mıknatıs, akım makarasına hızlı yaklaşırsa indüksiyon akımı büyük, yavaş yaklaşırsa akımın şiddeti küçük olur. Mıknatıs yaklaşırken ve uzaklaşırken oluşan akımın yönleri birbirlerine göre zıttır. Makaranın sarım sayısının artması indüksiyon akımının şiddetini artırır.

  Elektromıknatıs

  Şekildeki gibi bir demire tel sarılıp, telden bir akım geçirildiğinde demirin K ve L uçları arasında bir magnetik alan meydana gelir. Yani bir mıknatıs elde edilmiş olur. Buna elektromıknatıs denir.

  Akımın şiddeti ve sarım sayısı ne kadar fazla ise mıknatısın www.alasayvan.net magnetik kuvvet çizgileride o kadar şiddetli, yani mıknatıs güçlü olur.

  Alternatif Akım

  Çok sarımlı çerçeve şeklindeki bir iletken, mıknatısın uçları arasındaki düzgün magnetik alan içinde döndürülürse, çerçevenin oluşturduğu alandan geçen magnetik kuvvet çizgileri sürekli değiştiğinden çerçevenin tellerinde yönü ve şiddeti devamlı değişen bir elektrik akımı elde edilir. İndüksiyon yoluyla elde edilen bu akıma alternatif akım denir.

  Transformatör

  Alternatif gerilimleri aynı frekansta yükselten yada alçaltan ve bu işlemi az bir kayıpla gerçekleştiren sistemlerdir.

  Transformatörde, demirden yapılmış levhalar bir araya getirilip, bunların üstlerine farklı sarımlı iki bobin sarılır. Primer sargı elektrik gücünü veren girişe, sekonder sargı da elektrik gücünün alındığı çıkışa bağlanır. Primer devreye uygulanan alternatif gerilim (V) sekonder devreden indüksiyon yoluyla yükselmiş ya da azalmış olarak alınır.

  Sekonderin sarım sayısı, primerin sarım sayısından fazla ise transformatör yükselten, az ise alçaltan bir transformatördür. Transformatörler doğru akımda çalışmaz yalnızca alternatif akımla çalışır.

  Verim % 100 ise, sekonderden alınan güç, primerden verilen güce eşittir.

  Ayrıca gerilimler, sarım sayısıyla orantılı olduğundan, bu eşitlik,

  Transformatörler gerilimi düşürmek amacıyla kapı zillerinde, teyp ve www.alasayvan.net radyoların elektrik girişinde de kullanılır.

  Alternatif akımın ampermetre ve voltmetre ile ölçülen değerlerine etkin değerler denir 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Üreteç kullanılmadan mıknatısla elde edilen akıma denir. Elektrik akımının oluşabilmesi için elektronların iletken telde hareket etmesi gerekir. İletken telde elektronların hareket etmesini mıknatısın elektrik alanı sağlar.
+ Yorum Gönder


indüksiyon akımı nerelerde kullanılır,  alternatif akım nerelerde kullanılır,  mıknatıs nerelerde kullanılır,  indüksiyon akım nerelerde kullanılır,  indüksiyon akımının kullanıldığı yerler