+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda Isı iletimi ve yalıtımı hangi durumlarda gereklidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Isı iletimi ve yalıtımı hangi durumlarda gereklidir?
  Isı iletimi ve yalıtımı
  İzolasyon Nedir Neden Yapılır?
  İzolasyon tabiatın ve içinde bulunduğumuz mekanların korunmasıdır Yaşadığımız ortamların izolasyonu, sağlıklı bir yaşamın garantisi ve tabiatın korunarak gelişmesine yardımcı olmaktır

  İzolasyon yaşadığımız ortamların sağlıklı olması için şarttır

  Bir ameliyat sırasında ortamın her türlü olumsuz koşuldan izole edilmesi gerekliliği var ise sağlıklı yaşayabilmemiz için de yapılarımızın su ve ısı izolasyonuna ihtiyacı vardır

  Unutmayalım ki yapıların ihtiyacı olan izolasyon, insanların daha sağlıklı yaşayabilmeleri için gereklidir

  İzolasyon enerji tasarrufu için gereklidir

  İzolasyonun diğer bir anlamı da enerji tasarrufudur Bu da hem kendimiz hem de yurdumuz için tasarruf anlamna gelir

  İzolasyon ülkemiz ekonomisine kaynaklar yaratır

  Daha az enerji harcanması, ülkemizin daha az döviz kaybetmesi anlamına gelir Oluşan döviz fazlasının, yeni yatırımlara dönerek insanımıza iş olanakları ve yatırım olarak tekrar dönmesi sağlanmış olacaktır

  Isı İzolasyonu
  Isı Yalıtımı Nedir ve Neden Yapılmalıdır?

  Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; yalıtım ile sağlanabilir Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir

  Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdirÜlkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir Bina zarfı, binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar Duvarlar, pencereler, kapılar, döşeme, tavan ve çatı, bina zarfını oluşturur Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava – yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir
  Binalarımız kışın soğur, yazın ise ısınır Kışın kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz

  Isı yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış cephe duvarları, cam ve doğramaları, çatıları, döşemeleri ve tesisatlarında, ısı geçişini azaltan önlemler almaktır

  Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı, ısınma veya serinleme amacıyla yaptığımız harcamalardan ortalama % 50 tasarruf ederek yazın serin kalmaya kışın daha iyi ısınmaya imkan sağlar Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekanlar oluşturur Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan yoğuşmayı (terlemeyi) önler Isı yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Isı enerjisi bir yerden başka bir yere ısı iletimi ve diğer iki şekilde yayılır. Isının iletimi katı maddeler ile oluşur. Katı maddelerin yapısı sıkı olduğu için daha dayanıklıdır ve ısıyı daha da yükseltir.
+ Yorum Gönder


ısı iletimi hangi durumlarda gereklidir,  yalıtım hangi durumlarda gereklidir,  ısınma hangi durumlarda gerçekleşir,  ısı yalıtımı hangi durumlarda gereklidir